Good Practice - Hybride Diagnostiek

In deze Good Practice leest u dat Hybride Diagnostiek het intakeproces voor de GBGGZ en de SGGZ zoveel mogelijk gelijk trekt. Zo hoeft een cliënt niet opnieuw te wachten als er vanuit de SGGZ alsnog naar de GBGGZ doorverwezen moet worden. 

HSK heeft het intakeproces voor GBGGZ en SGGZ zoveel mogelijk gelijk getrokken

HSK is een landelijk organisatie voor psychische zorg en gespecialiseerd in werknemerszorg. De intake bestaat voor beide behandeltrajecten uit dezelfde elementen:

 • Onderzoeken wat er aan de hand is
 • Wat de in redelijkheid aangewezen zorgvraag is
 • Welk behandelplan daarbij hoort

Pas bij de afronding van de intake wordt vastgesteld of het een GBGGZ of SGGZ zorgtraject wordt: ‘hybride’ diagnostiek. Daarna wordt er bij SGGZ overlegd binnen het multidisciplinair team en start direct de (juiste) behandeling.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam