Good Practice - DITSMI

In deze Good Practice leest u over DITSMI (Diagnose Indicate, Treat Severe Mentall Illness), waarbij niet de DSM classificatie centraal staat, maar de actuele persoonlijke beschrijvende diagnose. Daarnaast is het regelmatig evalueren van de behandeling cruciaal. En wordt er gestreefd naar herstel en het herwinnen van de eigen regie van de patiënt.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam