Gezond.nl geeft de praktijk lucht met compleet zorgpakket

"U bent de tiende beller in de wachtrij". De kans is helaas groot dat een patiënt dit hoort als hij de huisarts belt. Want we weten allemaal: de druk op de huisartsenpraktijken is fors. En dat dreigt zo te blijven. Daarom komt eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg met een nieuwe vorm van huisartsenzorg: Gezond.nl. Dit complete pakket huisartsenzorg geeft de lokale huisartsenpraktijk lucht én biedt een oplossing voor patiënten die geen huisarts kunnen vinden.  

Compleet pakket huisartsenzorg

Gezond.nl ondersteunt de praktijk dus met een compleet pakket huisartsenzorg. Dit begint altijd met de zorgvraag van de patiënt, die deze aanmeldt via een app. De patiënt krijgt direct antwoord van één van de huisartsen van Gezond.nl. Hierdoor is telefonisch contact overbodig. Wanneer nodig, plant de huisarts van Gezond.nl een fysiek consult bij de lokale praktijk bij de patiënt in de buurt. Bij deze lokale praktijk staat de patiënt ook ingeschreven. 

Wat kan dit voor de praktijk betekenen?

De huisartsen van Gezond.nl handelen het grootste deel van de zorgvragen digitaal af. De verwachting is daarom dat:

 • Er minder druk is op de lokale praktijk.
 • De lokale huisarts meer tijd heeft voor patiënten die het nodig hebben
 • Het mogelijk is meer patiënten in te schrijven, als een huisartsenpraktijk dat wil

Dit initiatief draagt bij aan:

Hoe werkt Gezond.nl?

 1. Zorgvraag start in de app

  Een patiënt met een zorgvraag meldt zich via de app van Gezond.nl. Dat kan ook ’s avonds of in het weekend. 
 2. Digitale zorg

  De huisartsen van Gezond.nl zijn direct beschikbaar via chat en videobellen en geven medisch advies. Als de patiënt het nodig heeft, schrijft de huisarts van Gezond.nl medicatie voor of geeft een verwijzing. De huisartsen van Gezond.nl werken natuurlijk volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden als de lokale huisarts.
 3. Fysieke zorg

  Is er fysiek contact nodig, dan plant Gezond.nl een afspraak bij de lokale huisarts waar de patiënt is ingeschreven. De huisartsen van Gezond.nl bereiden het consult voor.

Iedereen werkt met hetzelfde dossier

De huisartsen van Gezond.nl en de lokale huisarts werken intensief samen. Beiden werken vanuit hetzelfde patiëntdossier. Zodat alle informatie van de patiënt beschikbaar is en up-to-date blijft.

Ervaring opdoen met nieuwe vorm van huisartsenzorg

Natuurlijk is het belangrijk ervaring op te doen met deze nieuwe vorm van huisartsenzorg via Gezond.nl. En ervan te leren. Arts en Zorg doet dat samen met lokale huisartsen en Coöperatie VGZ. Samen willen ze leren:

 • Of de druk op de lokale huisartsenpraktijken vermindert zoals verwacht
 • Wat de invloed is op de kwaliteit van zorg
 • Hoe patiënten deze vorm van huisartsenzorg ervaren
 • Of dit een oplossing is in regio’s met een groot tekort aan huisartsen

 

Wie is Arts en Zorg?

Arts en Zorg bestaat al meer dan 15 jaar en is met 200.000 patiënten en circa 20 praktijken de grootste eerstelijnsorganisatie in Nederland. Ook Arts en Zorg ervaart dat de druk op de zorg steeds zwaarder wordt. Daarom zoeken ze voortdurend naar vernieuwende mogelijkheden. Zo willen ze continuïteit en kwaliteit van zorg borgen.

Arts en Zorg ontwikkelde Gezond.nl na positieve ervaringen die de organisatie heeft met digitale oplossingen in haar praktijken en met het eigen medisch contactcentrum voor o.a. asielzoekers.

 

De rol van VGZ

Ook wij zetten ons in voor een toekomstbestendige zorg. Daarom onderzoeken we samen met het zorgveld allerlei manieren om de huisartsenzorg toegankelijk te houden. We financieren daarom ook de pilot met Gezond.nl en verzamelen de resultaten. Bijvoorbeeld door met patiënten en huisartsen te praten over hun ervaringen.

Iris Timmermans, innovatiemanager bij VGZ:

"Met de krappe arbeidsmarkt en een groeiende zorgvraag, blijft de druk op de huisartsenzorg de komende jaren hoog. We zien veel initiatieven vanuit huisartsen en andere partijen. Als deze innovaties een positieve bijdrage leveren aan capaciteitsuitdagingen en leden en zorgverleners enthousiast zijn, willen we die innovaties omarmen. Daarom willen wij met de praktijken ervaring opdoen en goede voorbeelden delen."

Mijke Wingens, senior inkoper huisartsenzorg bij VGZ:

"De huisartsenzorg staat onder druk. Innovaties zijn belangrijk om de toekomstbestendigheid van huisartsenzorg te borgen, uiteraard met dezelfde kwaliteitseisen die we regulier stellen."

Interesse of ideeën?

Heeft u interesse in Gezond.nl? Of heeft u zelf innovatieve ideeën voor de huisartsenzorg? Dan horen wij die heel graag van u. Neem contact op met uw zorginkoper of stuur een mail naar Iris Timmermans.

Meepraten over digitale zorg?

Op donderdag 8 juni 2023 houden wij een webinar 'Digitaal als het kan, fysiek waar nodig', wat zijn de kansen? Huisartsen en leveranciers delen hun ervaringen en u kunt úw vragen stellen. We zien u graag hierbij. Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam