Zinnige zorg in de geboortezorg

Samen met zorgaanbieders streven we naar toekomstbestendige geboortezorg, waarin moeder en kind centraal staan. We stimuleren integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Daarnaast willen we ook verder vooruitkijken en het gesprek aangaan over een toekomstbestendige organisatie van de kraamzorg.

 Vernieuwende voorbeelden & initiatieven

We moedigen initiatieven aan die de zelfredzaamheid van de patiënt vergroten, bijdragen aan kwalitatief goede zorg, en zwaardere zorg voorkomen. Als zorgaanbieder weet u het beste wat voor initiatieven dit zijn. Door samen met zorgaanbieders te werken aan zinnige, passende zorg komen we tot vernieuwende initiatieven die de zorg veranderen.

We kennen 2 soorten initiatieven:

  • Good Practices
  • FIT-initiatieven

Good Practices

We zijn continu op zoek naar initiatieven die de zorg doelmatiger of efficiënter maken. 'Good Practices' zijn bewezen en succesvolle voorbeelden hiervan. Deze voorbeelden geven wij graag een podium, zodat steeds meer patiënten gebruik kunnen maken van deze nieuwe, effectieve werkwijzen.

FIT-initiatieven

FIT-initiatieven zijn initiatieven die bijdragen aan een fitte bedrijfsvoering, die de personeelsinzet efficiënter maken, het werkplezier vergroten en een positief effect hebben op de werkdrukbeleving. Wij verzamelen concrete FIT-initiatieven die variëren van een enkel initiatief tot breder ‘uitrolbare’ integrale oplossingen.

 Uitgelicht: Thuis CTG-scan maken

Vrouwen met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties moeten bijna dagelijks voor controle naar de polikliniek en/of worden opgenomen in het ziekenhuis. Als het om minder complexe indicaties gaat dan kan een deel van deze vrouwen ziekenhuiszorg thuis ontvangen.

 Zelf een goed idee of initiatief?

We zijn continu op zoek naar Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg. Heeft u een goed idee of een vernieuwend initiatief dat voor verandering zorgt in de geboortezorg? We horen het graag en gaan met u in gesprek. Bekijk de kenmerken en criteria waaraan een Good Practice moet voldoen en dien direct uw initiatief in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam