Ziekenhuiszorg

Op deze pagina leest u alles over ziekenhuiszorg. Hierbij gaat het zowel om onze samenwerking met ziekenhuizen als met zelfstandige behandelcentra (ZBC's).

Inkoopbeleid >

Waar vind ik het inkoopbeleid?

Kwaliteitsnormen contractering >

Welke kwaliteitseisen stelt Coöperatie VGZ en waarom?

Contracten >

Waar vind ik informatie over contracten?

Welke gevolgen heeft de wijziging per 1 januari 2015 in de looptijd van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) voor mijn declaraties?

Het ministerie van VWS heeft op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit besloten om per 1 januari 2015 de maximale looptijd van DBC-zorgproducten te verkorten naar 120 dagen. Hierdoor krijgen we sneller inzicht in de realisatie van zorgproducten. De verkorting heeft impact op de volumes, prijzen en financiering:
  • Het volume neemt toe; voornamelijk voor licht ambulante of licht/middel diagnostische zorgproducten. De tarieven moeten gecorrigeerd worden voor de verkorting van de maximale looptijd van de zorgproducten van 365 naar 120 dagen.
  • In 2015 is het schadejaar korter, waardoor de kosten voor 2015 circa 3% lager zullen zijn. Dit heeft geen impact op de daadwerkelijke inkomsten/uitgaven, maar heeft alleen impact op het jaar waaraan deze inkomsten/uitgaven worden toebedeeld.
  • Uw organisatie kan zorgproducten sneller declareren, waardoor het onderhandenwerk daalt. De financiering van het onderhandenwerk verlaagt hierdoor.

Naar boven

Hoe gaat Coöperatie VGZ om met de verkorting van de maximale looptijd van DBC’s?

De effecten van de maximale doorlooptijdverkorting van DBC’s verschillen sterk per aanbieder. Daarom vinden wij het ongewenst om met één algemeen kortingspercentage te werken. In plaats daarvan kiezen wij voor een specifieke DBC-conversie per zorgaanbieder. Neutraliteit zetten wij hierbij voorop: we zien de conversie als een puur administratief-technische handeling. Het is onwenselijk dat één of meer partijen hiermee (on)bedoeld financieel voor- of nadeel behalen.

Naar boven

Welke kwaliteitsnormen stelt Coöperatie VGZ?

Bij de inkoop 2015 hebben we een stap gezet door een aantal aandoeningen in de kopen volgens onze pijlers van Goede Zorg. Omdat bij VGZ Goede Zorg het grootste goed is, breiden we het aantal Goede Zorg-speerpunten in 2016 uit. Deze zijn in vier groepen te verdelen: chronische aandoeningen, hart- en vaatziekten, veelvoorkomende behandelingen en oncologische aandoeningen. Per groep is een handboek beschikbaar waarin de indicatoren en normen per Goede Zorg-speerpunt worden beschreven.
 

Naar boven

Is het mogelijk om mijn kwaliteitsscore in Vergelijk & Kies aan te passen?

Wijkt uw kwaliteitsscore in Vergelijk en Kies af van de gegevens die u aanleverde? Geef dit dan door aan uw zorginkoper bij Coöperatie VGZ. Wij ontvangen graag materiaal waaruit de fout blijkt en waarmee wij deze mogelijke fout kunnen onderzoeken. Als na ons onderzoek blijkt dat wij inderdaad een fout hebben gemaakt, dan passen wij uw score direct aan. In alle andere gevallen ontvangt u een toelichting.

Naar boven

Naar welke zorgaanbieders kan ik doorverwijzen en hoe doe ik dat?

​Als u uw patiënt wilt doorverwijzen naar een andere medisch specialistische zorgaanbieder, kunt u terecht op www.vergelijkenkies.nl. Binnen Vergelijk en Kies kunt u controleren met welke zorgaanbieders wij een contract hebben, door uw zorgsoort op te zoeken.​

Naar boven

Wat moet ik doen als een patiënt een vraag of klacht over zijn of haar verzekering heeft?

​Uw patiënten kunnen hun klacht indienen bij de klantenservice of de afdeling Klachtenmanagement van het label waar zij verzekerd zijn. Op de pagina Klantenservice en klachten vindt u een volledig overzicht van contactgegevens en uitleg over de procedure.

Naar boven

Ik heb een probleem met een declaratie of machtiging, waar kan ik terecht?

​Heeft u een vraag of een probleem met een machtiging of declaratie, dan kunt u telefonisch of via ons digitale formulier contact met ons opnemen.

Naar boven

Hoe kom ik achter de hoogte van een vergoeding voor mijn patiënt?

​De hoogte van een vergoeding voor uw patiënt is afhankelijk van twee zaken. Hoe is uw patiënt verzekerd en bent u een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Op de website van Vecozo kunt u verzekerdeninformatie controleren. Vervolgens bekijkt u in de polisvoorwaarden hoeveel wij vergoeden voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Lees verder voor meer informatie over vergoedingen.

Naar boven

Wat gebeurt er als mijn declaraties het met Coöperatie VGZ overeengekomen plafond overschrijden?

​Sinds 2012 werken de meeste medisch specialistische instellingen met plafondafspraken. Als u het plafondbedrag overschrijdt, blijven wij in eerste instantie doorbetalen. Omdat alles boven het plafondbedrag voor uw rekening komt, vorderen we deze kosten achteraf terug. Kijk voor meer informatie bij declaratieproblemen.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen