​​​​​​

Vergelijk en Kies

​Ga naar Vergelijk en Kies voor een overzicht met alle gecontracteerde aanbieders van wijkverpleging bij Coöperatie VGZ.

Wijkverpleging

Op deze pagina vindt u als zorgaanbieder informatie over de zorg die onder de aanspraak wijkverpleging valt. 

Inkoopbeleid raadplegen >

Waar vind ik meer informatie over het inkoopbeleid?

Informatie over contracten >

Waar vind ik meer informatie over overeenkomsten?

Declaraties indienen >

Hoe zorg ik ervoor dat mijn declaratie goed wordt verwerkt?

Ik wil meer weten over het intrekken van de beleidsregel MSVT

We hebben een factsheet opgesteld over het intrekken van de beleidsregel MSVT. 


Naar boven

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen.

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het Wijzigingsformulier IBAN-nummer. U kunt dit formulier versturen door onderaan het formulier op de button ‘verzenden’ te klikken. Bijlagen voegt u toe met de paperclip. Lukt het digitaal versturen niet? Mail het formulier dan naar contractmanagement.rekeningnummers@vgz.nl​.

Naar boven

Hoe pas ik mijn contactgegevens aan?

Dit kan via Vektis. Wijzigingen in Vektis worden automatisch doorgevoerd in onze administratie.​

Naar boven

Wat gebeurt er als mijn declaraties het met Coöperatie VGZ overeengekomen plafond overschrijden?

Sinds 2015 met de overheveling van de wijkverpleging van de AWBZ naar de Zvw spreken wij plafondafspraken af. We treden met elkaar in overleg zodra 70% van het Zorgkostenplafond in het eerste half jaar is bereikt en uiterlijk 1 september 2017 indien de verwachting is dat het Zorgkostenplafond zal worden overschreden.

Als u het plafondbedrag overschrijdt, blijven wij in eerste instantie doorbetalen. Omdat alles boven het plafondbedrag voor uw rekening komt, vorderen we deze kosten achteraf terug.​

Naar boven

Hoe wordt de benchmark vastgesteld?

We stellen 3 groepen samen op basis van de hoogte van het zorgkostenplafond 2017.

Wij stellen per groep doelmatigheidsnormen vast, per 2018 verfijnen we deze met een correct op Sociaal Economische Status (SES)-score en leeftijd: 

  • gemiddeld aantal maanden wijkverpleging per cliënt (doorlooptijd);
  • kosten van de geleverde wijkverpleging per cliënt;
  • aantal uren wijkverpleging per cliënt 

We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorendebehoren.

Naar boven

Hoe kun je in aanmerking komen voor een Plus contract?

We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende behoren. Aanbieders die op minimaal twee van de drie indicatoren tot de 25% best scorende horen, komen in aanmerking voor een Plus-contract.

Mochten wij twijfels hebben over de financiële gezondheid – en hiermee samenhangend de continuïteit van zorg voor onze verzekerden – van de aanbieder die in aanmerking komt voor een Plus-contract, dan vragen wij hierover aanvullende informatie op bij de betreffende instelling. Mede op basis van deze informatie kunnen wij besluiten om wel of geen Plus-contract aan te bieden.​

Naar boven

Samenloop Wlz en Zvw: wat verandert er?

Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen. 

Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat. 

Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) zullen bij het afwijzen van declaraties u zoveel mogelijk helpen dit op te lossen. Om het afwijzen van declaraties te voorkomen, adviseren wij u om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – uw cliënt te vragen of deze in een Wlz-instelling ‘verblijf met behandeling’ ontvangt.​

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen