Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor ouderen, gehandicapten en mensen met langdurige psychische problemen die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Voor deze zorg hebben patiënten een indicatie van het Centrale Indicatieorgaan Zorg nodig. Wij voeren langdurige zorg uit in een aantal regio’s. Dit regelen we vanuit onze zorgkantoren.

Van AWBZ naar Wet langdurige zorg

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bestaat sinds 1 januari 2015 niet meer. De zorg die voorheen onder deze wet viel, is nu onderverdeeld in de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, en de Zorgverzekeringswet.
 

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg is er voor mensen met een zware zorgvraag die constant toezicht, zorg of begeleiding nodig hebben. De Rijksoverheid betaalt deze zorg en de zorgkantoren van de zorgverzekeraars coördineren de uitvoering. Hiervoor is Nederland opgedeeld in zorgregio’s. De zorgkantoren hebben elk hun eigen regio’s. Binnen deze regio’s regelen zij de zorg voor alle zorgbehoevenden, ongeacht waar ze verzekerd zijn.
 

Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

In de nieuwe situatie zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De Wmo regelt de zorg voor gehandicapten, ouderen en mensen met psychische problemen die een lichte zorgvraag hebben, maar wel thuis kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan zaken als huishoudelijke hulp of hulp bij de dagbesteding. Ook alle jeugdzorg en jeugdhulp horen vanaf 1 januari 2015 bij de gemeenten. Dit valt onder de Jeugdwet.
 

Zorgverzekeringswet

Verpleging en verzorging vallen sinds 1 januari 2015 onder de noemer wijkverpleging onder de hoede van de zorgverzekeraars. Ook zijn de zorgverzekeraars nu verantwoordelijk voor intensieve kindzorg en de behandeling van zintuiglijk gehandicapten.
 

Website Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Op de website van Zorgkantoren Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie, nieuwsbrieven en antwoorden op veelgestelde vragen over onder andere beleid, contracteren, zorg toewijzen, iWlz en declareren binnen de Wet langdurige zorg.
 

Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Wij voeren de Wet langdurige zorg uit in de volgende regio’s:
  • Nijmegen
  • Midden-Brabant
  • Noordoost-Brabant
  • Noord- en Midden-Limburg
  • Midden-Holland
  • Waardenland
  • Noord-Holland-Noord
In deze regio’s voeren wij de Wlz uit voor alle mensen die langdurige zorg nodig hebben – onafhankelijk van waar ze verzekerd zijn.

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen