Ketenzorg

Coöperatie VGZ richt zich op versterking en professionalisering van de eerste lijn. Wij willen georganiseerde eerstelijnszorg faciliteren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan Zinnige Zorg. Zorggroepen vervullen daarin een belangrijke rol.

Visie op ketenzorg>

Hoe kijkt Coöperatie VGZ tegen ketenzorg aan?

Declareren>

Hoe moet ik ketenzorg declareren?

Contracten>

Ik zoek meer informatie over overeenkomsten.

Wat houdt ketenzorg in?

Ketenzorg is een combinatie van zorg door samenwerkende zorgaanbieders uit verschillende disciplines in de eerste lijn. Door integraal samen te werken, bieden ze een totaalpakket aan zorg dat specifiek is afgestemd op de behoeften van patiënten met een chronische aandoening. Wij richten ons voornamelijk op ketenzorg voor diabetes mellitus type 2 (DM2), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en cardiovasculair-risicomanagement (CVRM). Daarnaast zijn we bezig met ketenzorginitiatieven voor angst en depressie (GGZ), ouderenzorg, oncologie en hartfalen.

Naar boven

Waar vind ik belangrijke inhoudelijke informatie over ketenzorg?

Op de pagina Inkoopbeleid leest u alles over ketenzorg. Bijvoorbeeld over de visie van Coöperatie VGZ, onze ideeën voor de toekomst en ons inkoopbeleid.​

Naar boven

Wie mag ketenzorg declareren?

Alleen zorggroepen die een overeenkomst met ons hebben, mogen ketenzorg declareren. Dit geldt zowel voor naturapolissen als restitutiepolissen.

Naar boven

Wanneer mag ik als zorggroep ketenzorg declareren?

Als zorggroep mag u per kwartaal een declaratie indienen voor patiënten die sinds de eerste dag van dat kwartaal zorg krijgen van uw zorggroep. De declaraties kunt u indienen in de vorm van een keten-DBC (diagnose behandel combinatie) op de eerste dag van de tweede maand van het kwartaal.

Naar boven

Wat gebeurt er als een patiënt halverwege het kwartaal overstapt?

​Aangezien de peildatum voor het indienen van een declaratie de eerste van het kwartaal is, mag u een declaratie voor deze patiënt indienen, ook wanneer als hij of zij in de loop van het kwartaal overstapt. Dit geldt ook als de patiënt overlijdt. De nieuwe zorgaanbieder kan met ingang van het volgende kwartaal een declaratie indienen.

Naar boven

Hoeveel mag ik declareren voor ketenzorg?

Wij hebben een vast tarief voor alle ketens. In de overeenkomst die we met elkaar aangaan, spreken we deze tarieven af. Bij het bepalen van dit tarief houden we rekening met de gemiddelde zorgzwaarte van de populatie. De tarieven die u mag declareren, stellen we in principe ieder jaar opnieuw vast. Met sommige zorggroepen maken we meerjarige afspraken.

Naar boven

Wanneer loopt een keten-DBC af?

​Ons streven is dat gemotiveerde patiënten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het ketenzorgprogramma. De keten-DBC loopt daarom in principe alleen af als een patiënt naar de tweede lijn gaat, overlijdt of verhuist.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen