​Eerstel​ijns verblijf & Geriatrische revalidatiezorg

Op deze pagina vindt u informatie voor aanbieders over eerstelijns verblijf en geriatrische revalidatiezorg. Wij kopen deze zorg in vanuit een gezamenlijk inkoopplan voor beide zorgsoorten.​

2018

Zorgovereenkomst Eerstelijns Verblijf 2018
Zorgovereenkomst Geriatrische Revalidatie Zorg 2018
Algemene inkoopvoorwaarden 2018
Declaratieprotocol Wijkverpleging en ELV
Protocol Zorgbeëindiging
Inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf 2018

 

2017


Samenloop Wlz en Zvw: dit verandert er


Declaraties voor uw cliënten die gebruik maken van zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) dienen namelijk niet bij de zorgverzekeraar, maar bij het zorgkantoor te worden ingediend. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht hierop te controleren, maar konden dat tot nu toe niet goed doen omdat de relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Met ingang van dit jaar kan dat wel. Mogelijk gaan zorgverzekeraars en/of zorgkantoren u daarover de komende periode benaderen.

Vanaf 1 april 2018 dient u declaraties voor cliënten die in een Wlz-instelling verblijven en daar behandeling krijgen niet bij de zorgverzekeraar, maar bij de Wlz-instelling in te dienen. Voor deze cliënten is de Wlz-instelling verantwoordelijk voor het regelen van de benodigde zorg. Als u de declaratie ten onrechte toch bij de zorgverzekeraar indient, zal deze worden afgewezen en ontvangt u een bericht met retourcode 8983. Dit betekent dat de declaratie geen Zvw-zorg betreft. U wordt verzocht deze declaratie in te dienen bij de Wlz-instelling waar de cliënt verblijft. Uw cliënt of de zorgverzekeraar kan aangeven om welke Wlz-instelling het gaat.

Zorgverzekeraars (en zorgkantoren) zullen bij het afwijzen van declaraties u zoveel mogelijk helpen dit op te lossen. Om het afwijzen van declaraties te voorkomen, adviseren wij u om – als u vermoedt dat daarvan sprake zou kunnen zijn – uw cliënt te vragen of deze in een Wlz-instelling ‘verblijf met behandeling’ ontvangt.


Inkoopbeleid

Inhoud volgt

Voorkeursbeleid

Inhoud volgt

Contractinformatie

Inhoud volgt
​​

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen