​​​​​​​​​​​

Gerelateerde zorgsoorten

Diagnostiek

Op deze pagina leest u alles over diagnostiek. Onder diagnostiek verstaan wij al het onderzoek dat nodig is om van een klacht tot een diagnose te komen. Verschillende zorgaanbieders voeren diagnostiek uit: ziekenhuizen, eerstelijns diagnostische centra (EDC), productiesamenwerkingsverbanden (PSV) en zelfstandige behandelcentra (ZBC).

Inkoopbeleid>

Waar vind ik meer informatie over het inkoopbeleid voor diagnostiek?

Voorkeursbeleid>

Welke voorkeursaanbieders heeft Coöperatie VGZ?
Waar vind ik meer informatie over overeenkomsten?

1. Waarom werkt Coöperatie VGZ met een categorisering van diagnostiekaanbieders?

Wij categoriseren diagnostiekaanbieders om verschillen tussen aanbieders inzichtelijk te maken. Ook stimuleren we huisartsen om voor deze aanbieders te kiezen bij het aanvragen van hun laboratoriumdiagnostiek. Zo sturen we onze verzekerden naar aanbieders die het hoogst scoren op de drie K’s van Coöperatie VGZ: de beste kwaliteit en klantbeleving tegen de laagste kosten. Als huisartsen kiezen voor voorkeursaanbieders, draagt dat bovendien bij aan de betaalbaarheid van de zorg voor onze verzekerden.
 
Lees meer over onze visie op de pagina Inkoopbeleid.​

Naar boven

2. Hoe komt Coöperatie VGZ tot deze categorisering?

​Bij de beoordeling van aanbieders letten wij op de kwaliteit, klantbeleving en kosten. Wij hebben een aantal harde en zachte kwaliteitscriteria voor alle zorgaanbieders opgesteld. Deze criteria kunt u teruglezen in het Handboek Diagnostiek.

Naar boven

3. Wat betekenen de verschillende categorieën?

We hebben A en B Aanbieders, waarbij de A-categorie onze voorkeursaanbieders zijn voor 2016. Aanbieders in de B-categorie zijn gecontracteerd, maar geen voorkeursaanbieders. Indien de geoffreerde tarieven niet marktconform zijn zal rekening worden gehouden met het regionaal aanbod in relatie tot de zorgplicht van VGZ.

De lijst van voorkeursaanbieders voor 2017, vindt u hier

Naar boven

4. Voor welke vormen van diagnostiek geldt de systematiek?

​Onze systematiek geldt alleen voor laboratoriumonderzoek, zoals bloed- en urineonderzoek. Voor pathologische onderzoeken, beelddiagnostiek en functieonderzoeken werken wij niet met voorkeursaanbieders.

Naar boven

5. Waarom stimuleert Coöperatie VGZ huisartsen om gebruik te maken van voorkeursaanbieders?

Huisartsen bepalen voor een groot deel waar laboratoriumdiagnostiek voor hun patiënten wordt uitgevoerd. Door juist hen te stimuleren om gebruik te maken van voorkeursaanbieders, houden we de zorg betaalbaar.​

Naar boven

6. Hoe berekent Coöperatie VGZ de hoogte van de doorverwijsbeloning voor huisartsen?

In 2016 en 2017 heeft de doorverwijsbeloning een plaats gekregen in de regiomodule van de huisarts. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw regionale zorginkoper Huisartsenzorg​

Naar boven

7. Wat als er geen voorkeursaanbieder in de regio zit, of als ik de enige aanbieder in de regio ben?

De concurrentie tussen diagnostiekaanbieders is groot. Enkele aanbieders zien heel Nederland als potentieel werkgebied. Wij verwachten dat voorkeursaanbieders actief worden in regio’s waar momenteel geen voorkeursaanbieders zijn, of dat niet-voorkeursaanbieders zich verbeteren om alsnog in aanmerking te komen voor een voorkeursstatus. Ook kunt u als huisarts of als groep huisartsen contact opnemen met een voorkeursaanbieder om de mogelijkheden in uw regio te bespreken.​

Naar boven

8. Hoe voorkom ik als huisarts dat mijn patiënten ver moet reizen?

Wij vinden dat patiënten in de buurt terecht moeten kunnen voor het afnemen van bloed. Dit kan in uw eigen huisartsenpraktijk, in een prikpost in de wijk of bij een andere afnamelocatie van het laboratorium. U kunt samen met onze voorkeursaanbieders kijken hoe u het priknetwerk en de toegankelijkheid van dit netwerk optimaal kan vormgeven. ​

Naar boven

9. Welke stappen gaat Coöperatie VGZ in de toekomst zetten?

​Sinds 2014 voert VGZ een actief inkoopbeleid rondom diagnostiek. In 2017 zetten wij de ingeslagen weg voort. Onze speerpunten bij de zorginkoop van diagnostiek 2017 zijn:
  • ​Voortzetten beleid eerstelijnslaboratoriumonderzoek
  • Uitbreiding naar tweedelijnslaboratoriumonderzoek
  • Voortzetten meer regie van de patiënt bij trombosezorg

Naar boven

10. Worden de kosten voor Coöperatie VGZ-verzekerden vergoed als de huisarts laboratoriumdiagnostiek aanvraagt bij een niet-voorkeursaanbieder?

Wij hebben voor 2017 alle aanbieders van laboratoriumdiagnostiek gecontracteerd, maar niet alle aanbieders zijn ook voorkeursaanbieder. Vraagt een huisarts laboratoriumdiagnostiek aan bij een gecontracteerde niet-voorkeursaanbieder, dan kan de verzekerde nog steeds rekenen op volledige vergoeding van de kosten. Dit onderzoek belast het eigen risico van de verzekerde wel relatief zwaar, omdat de kosten hoger zijn.
 
Bekijk hier de lijst met voorkeursaanbieders 2017. Bekijk de lijst met voorkeursaanbieders 2017. Bekijk de lijst met voorkeursaanbieders 2017. Bekijk de lijst met voorkeursaanbieders 2017.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen