Alternatieve (beweeg) zorg

Op deze pagina leest u alles over alternatieve (beweeg) zorg. Bijvoorbeeld hoe u een declaratieprobleem moet oplossen, met welke koepelorganisaties wij samenwerken en welke opleiding u moet volgen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Vergoedingen
Declaraties
Beleid

1. Mijn gegevens ontbreken of staan niet goed in Vergelijk en Kies (de Zorggids). Hoe los ik dat op?

Wij halen alle gegevens voor Vergelijk en Kies, zoals uw adres of uw zorgsoort, rechtstreeks uit de database van Vektis. Als uw gegevens niet juist in Vergelijk en Kies staan, kunt u ze bij Vektis wijzigen. Uw nieuwe gegevens zijn binnen vijf weken zichtbaar in Vergelijk en Kies. 

>> Meer informatie over Vergelijk en Kies

Naar boven

2. Hoe krijg ik een contract met Coöperatie VGZ?

Coöperatie VGZ sluit geen contracten af met zorgaanbieders in de alternatieve (beweeg)zorg. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met een aantal koepelorganisaties. Kijk voor onze voorwaarden in ons beleidsdocument Alternatieve Zorg.

Naar boven

3. Wat voor opleiding moet ik volgen om voor vergoeding in aanmerking te komen?

Wij vragen om een objectieve toets van uw medische basiskennis (MBK) en/of psychosociale basiskennis (PSBK). PSBK is alleen van toepassing als u psychosociale zorg aanbiedt.

Wij vragen een diploma van een reguliere, door de NVAO erkende HBO-opleiding met voldoende MBK/PSBK of een opleiding op HBO-niveau geaccrediteerd door CPION of SNRO. Wilt u hier meer over weten?

In hoofdstuk drie van ons Beleid Alternatieve Zorg leest u welke opleidingen aan onze eisen voldoen, en hoe u zonder een opleiding toch uw basiskennis kunt aantonen.

Naar boven

4. Bij welke beroepsvereniging moet ik aangesloten zijn?

Wij maken afspraken met koepelorganisaties. Zij sluiten op hun beurt overeenkomsten met beroepsverenigingen. Op de websites van de koepelorganisaties leest u welke beroepenverenigingen hieronder vallen.

Naar boven

5. Wat vergoeden jullie uit het budget alternatieve therapie?

Wij vergoeden behandelingen en consulten van:

 • acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
 • antroposofische geneeswijzen
 • homeopathie
 • natuurgeneeswijzen
 • psychosociale zorg
 • alternatieve beweegzorg (let op: kan ook onder het budget Beweegzorg vallen).

Daarnaast vergoeden we homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die als zodanig onder de Geneesmiddelenwet vallen.

Bekijk de vergoeding van een specifieke verzekering in de Polisvoorwaarden of kijk op de pagina Vergoedingen voor onze overkoepelende voorwaarden.

Naar boven

6. Wat verstaan jullie onder alternatieve beweegzorg?

Onder alternatieve beweegzorg verstaan wij:

 • chiropractie
 • craniosacraaltherapie
 • haptotherapie
 • manuele therapie E.S. (Egg Shell)
 • ontspannings- en ademhalingstherapie Van Dixhoorn
 • osteopathie
 • (ortho)manuele geneeskunde

Wij vergoeden alternatieve beweegzorg alleen als u als zorgaanbieder bent aangesloten bij een van de registers van de koepelorganisatie CBZG.

Naar boven

7. Ik ben gespecialiseerd in meerdere zorgsoorten, hoe regel ik dat in Vergelijk & Kies?

Het is niet mogelijk om onder meerdere specialismen of zorgsoorten in Vergelijk en Kies te staan. Dat komt omdat er in Vektis maar één specialisme gekoppeld kan worden aan AGB-codes beginnend met 84 (artsen) of 90 (therapeuten). Voor de vergoeding maakt dat niet uit. Wij vergoeden uw behandelingen als u in Vektis geregistreerd staat onder een van de subzorgsoorten van alternatieve (beweeg)zorg. Stel u bent acupuncturist én natuurgenezer en u staat alleen als natuurgenezer in Vektis. Wij vergoeden uw acupunctuurbehandelingen dan ook, omdat natuurgeneeskunde een erkende subzorgsoort van alternatieve zorg is.

>> Lees meer over Vergelijk en Kies

Naar boven

8. Welke gegevens moet ik vermelden op mijn nota?

Kijk voor meer informatie op de pagina Declaraties.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg

Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt CooperatieVGZ.nl cookies.

Melding verbergen