Onze visie op ziekenvervoer

In het inkoopbeleid ziekenvervoer 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden
Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor Ziekenvervoer past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiƫnt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

We leggen de focus in ons inkoopbeleid op de keuzemogelijkheid voor de klant. Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen onze verzekerden aanspraak maken op (vergoeding van) ziekenvervoer. Zij kunnen hierbij kiezen uit eigen vervoer, openbaar vervoer en/of taxivervoer. Voor eigen vervoer en openbaar vervoer ontvangt de verzekerde een rechtstreekse vergoeding. Deze vormen van vervoer contracteren we niet.

Bij de contractering van taxivervoer houden we rekening met de kwaliteit, klantbeleving en betaalbaarheid. Wij vinden het belangrijk dat een klant kan kiezen tussen verschillende taxivervoerders. Wij streven ernaar twee vervoerders per regio te contracteren. Het vervoer van kinderen van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf (IKZ) contracteren we naar behoefte.

Om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten, kijken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om eigen vervoer te stimuleren.

Wijziging inkoopbeleid 2021: geen nieuwe contractering

De coronacrisis heeft momenteel een zeer grote impact op het taxivervoer: het volume neemt af en de wijze waarop taxivervoer uitgevoerd kan worden wijzigt door de genomen maatregelen. Daarom hebben we besloten het inkoopbeleid per 1 mei aan te passen. 

We zien in 2020 af van de geplande inkoopprocedures om per 1 januari 2021 voor zittend ziekenvervoer te komen tot nieuwe overeenkomsten. Dat betekent dat we de huidige overeenkomsten verlengen tot en met 31 december 2021. 

Gecontracteerde zorgaanbieders behouden uiteraard het recht om tot 1 oktober 2020 hun overeenkomst met ons op te zeggen. 

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopdocument gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines.

In het Inkoopbeleid Ziekenvervoer 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor vervoerders.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord