FIT-initiatief - Zelf opleiden van zij-instromers

In dit FIT-initiatief leest u hoe Buurtzorg inzet op het opleiden van nieuwe zorgprofessionals. Zij richten zich hierbij onder andere op de groep van zij-instromers. Door deze groep vroeg aan zich te binden, zijn er veel FTE bijgekomen en was er minder PNIL nodig. Dit verlaagt de bedrijfskosten op jaarbasis.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam