Good Practice - Virtual Fracture Clinic

In deze Good Practice leest u hoe onnodige herhaalconsulten of röntgenfoto’s voorkomen kunnen worden door een geselecteerde groep traumapatiënten direct op de SEH de juiste informatie te geven over het hersteltraject. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam