Good Practice - Teletriage bij oogheelkunde

In deze Good Practice leest u hoe met teletriage de zorgbehoefte van patiënten telefonisch en online wordt geïnventariseerd. De oogarts kan op basis van de verkregen data prioriteren welke patiënt op welke termijn en locatie gezien moet worden én of zorg op afstand mogelijk is.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam