Good Practice - Stomadragers ontlasten zelf de thuiszorg

In deze Good Practice leest u meer over hoe patiënten die een stoma krijgen, in de meeste gevallen na ontslag zonder thuiszorg naar huis kunnen. De focus ligt op een nieuwe mindset om de patiënt volledig zelfredzaam te maken tijdens de opname. 

Minder thuiszorg nodig

Vóór aanvang van dit project ging vanuit het Catharina Ziekenhuis 77,5% van de patiënten met thuiszorg naar huis. Als continu aandacht is voor zorg, loopt dit percentage terug naar 25%. In tijden waarin thuiszorg schaarse zorg is, is dit van grote toegevoegde waarde voor zowel patiënt als zorgverleners en heeft dit een groot financiële impact.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam