Good Practice - Regionaal schouder centrum

In deze Good Practice leest u over de samenwerking binnen het gespecialiseerde schoudercentrum. In het schoudercentrum werken fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in schouderklachten, huisartsen en orthopeden intensief samen. Intake vindt plaatst bij de gespecialiseerd fysiotherapeut in de eerste lijn.

Aandacht voor biomedische aspecten en psychosociale factoren

Zowel in diagnostiek als tijdens de behandeling is er, naast aandacht voor de biomedische aspecten, specifieke aandacht voor mogelijk psychosociale factoren die invloed kunnen hebben op de klachten van de patiënt. Samen met de patiënt wordt de optimale behandeling gekozen. De kosten van het zorgtraject nemen af doordat de patiëntreis zo kort mogelijk wordt gehouden en overbodige diagnostiek en verwijzing naar de tweede lijn wordt voorkomen. Voor de patiënt resulteert de behandeling in minder pijn, verbeterd fysiek en mentaal functioneren en hoge tevredenheid over de behandeling en herstel.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam