Good Practice - Mandr-in of Mandr-uit

In deze Good Practice leest u dat er op verpleegafdelingen vaak en conform protocol, wanneer er geen indicatie meer is voor een infuus, er standaard venflon en manderin geplaatst en vervangen wordt. Bij de meeste patiënten blijkt dit echter niet altijd noodzakelijk.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam