Good Practice - Kijk- en luistergeld plaatsing buisjes

In deze Good Practice leest u hoe het plaatsen van onnodige trommelvliesbuisjes voorkomen kan worden. Ook zijn patiënten en hun ouders niet altijd op de hoogte van behandelopties en de voor- en nadelen van deze opties. Gezamenlijke besluitvorming, meer voorlichting en bedenktijd voor ouder en kind zorgen er in het Flevoziekenhuis voor dat patiënten vaker kiezen om niet onnodig trommelvliesbuisjes te laten plaatsen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam