Good Practice - Geriatrisch assessment Hoofd-Hals tumor

In deze Good Practice leest u hoe de geriater een bijdrage kan leveren aan de oncologische behandeling van ouderen. De geriater bepaalt de mate van kwetsbaarheid van de patiënt en denkt mee wat de beste beleidsbeslissing is voor kwetsbare ouderen binnen de hoofd-halsoncologie. Dit vindt plaats op de poli en in het MDO. Verder bespreekt  de geriater tijdens het spreekuur met de patiënt wat zijn of haar grenzen in de behandeling zijn. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam