FIT-initiatief - Werkdrukbeheersing op de OK

In dit FIT-initiatief leest u hoe het HagaZiekenhuis een dreigend personeelstekort op de OK heeft voorkomen, door in te zetten op capaciteitsplanning die gebaseerd is op daadwerkelijke drukte en zorgzwaarte. Dit heeft geleid tot betere inzet van personeel en minder inzet van personeelsuren, terwijl de werkdruk beter in balans is.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam