FIT-initiatief - Intravitreale injecties zonder overbodige materialen

In dit FIT-initiatief leest u hoe het UMC Utrecht en het Flevoziekenhuis het gebruik van materialen bij intravitreale injecties (IVI) aanzienlijk hebben teruggebracht. Dit door te onderzoeken welke materialen uit de standaard IVI-set echt noodzakelijk zijn en welke niet.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam