FIT-initiatief - Geen disposable patiëntenjas cataractchirurgie

In dit FIT-initiatief leest u hoe het weglaten van de patiëntenjas tijdens cataract (staar) operaties resulteert in minder afval in de zorginstelling. Daarnaast zijn er minder (schaarse) grondstoffen nodig en zorgt het voor minder CO2-uitstoot tijdens productie, transport en afvalverwerking. Er is geen bewijs dat de patiëntenjas bijdraagt aan patiëntveiligheid of de kans op postyoperatieve wondinfectie beïnvloedt.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam