FIT-inititatief - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie

In dit FIT-initiatief leest u dat NWZ gekozen heeft om de WGA-eigenrisicodragerschap privaat te verzekeren. Dit vanuit de strategische overweging zelf meer regie te kunnen voeren op de begeleiding en re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex) medewerker. Het alternatief het UWV was minder interessant mede door de afstand die het UWV heeft op de werknemer (en de kosten).
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam