Good Practice - D-dimeer aanvraag door de HAP

In deze Good Practice leest u dat patiënten die zich op de HAP melden met verdenking op trombose of longembolie, direct vanaf de HAP naar het lab van ResultLab kunnen voor bloedonderzoek. Voor een groot deel van de patiënten wordt hierdoor een ziekenhuisbezoek voorkomen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam