Good Practice - Gezinsregisseur

In deze Good Practice leest u hoe bij domeinoverstijgende problematiek een gezinsregisseur met mandaat kan worden ingezet. Dit maakt het mogelijk om gerichter zorg op- of af te schalen.

Samen met het gezin en hulpverleners wordt alle hulpverlening in beeld gebracht

De gezinsregisseur brengt in huisbezoeken de huidige situatie en wensen en behoeften van de gezinsleden in kaart. Er wordt onderling afstemming gezocht en ook wordt de efficiëntie van de huidige hulpverlening onderzocht. Samen met het gezin wordt vervolgens op basis van positieve gezondheid een nieuw zorgplan gemaakt. Dit leidt tot:

 • Meer tevredenheid
 • Minder inzet van hulpverleners nodig
 • Een besparing van kosten binnen het sociaal domein en de GGZ
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam