Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Wanneer de verzekerde over een afstand van meer dan 200 kilometer vervoerd dient te worden, dan is hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van VGZ nodig. Voor een aanvraag van vervoer over een langere afstand dan 200 kilometer kunt u contact opnemen met de afdeling Declaratie Verwerking Ziektekosten, tel nr. 040-297 58 88.