Uw gekozen zorgsoort:

Declareren en vergoedingen

Declaratie en administratie

  • De declaratie vindt elektronisch via het Vecozo-portaal plaats met behulp van de geldende Externe Integratie (EI) standaard voor ambulancezorg.
  • De ambulancevervoerder/RAV dient de declaraties binnen een termijn van 3 maanden in te dienen. Indien de ambulancevervoerder/RAV voorziet dat deze termijn structureel zal worden overschreden, vindt overleg tussen de ambulancevervoerder/RAV en de betrokken zorgverzekeraars plaats.
  • Indien elektronisch declareren onverhoopt niet mogelijk blijkt, dienen daarover separaat afspraken tussen de ambulancevervoerder/RAV en de betrokken zorgverzekeraars gemaakt te worden.
  • In geval van calamiteiten die voor een substantiële stagnatie in het aanleveren of de afhandeling van declaraties zorgen, zal in onderling overleg tussen de ambulancevervoerder/RAV en de betrokken zorgverzekeraar naar een passende oplossing worden gezocht.

Betaling

  • Via het Vecozo-portaal ingediende en correct bevonden declaraties worden binnen dertig kalenderdagen na ontvangst door de zorgverzekeraar uitsluitend aan de instelling betaalbaar gesteld.
  • Indien de zorgverzekeraar voorziet dat deze termijn structureel zal worden overschreden, neemt de zorgverzekeraar contact op met de instelling. Indien de zorgverzekeraar (delen van) de declaratie betwist, is hij ten aanzien van het betwiste gedeelte niet gehouden aan de overeengekomen betalingstermijn.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord