Uw gekozen zorgsoort:

Declaratie Gewoon ZEKUR Zorg (naturaverzekering)

Voor Gewoon ZEKUR Zorg sluiten wij met een select aantal ziekenhuizen een contract voor medisch-specialistische zorg. Op deze pagina leest u hierover meer informatie.

 

Heeft uw ziekenhuis of instelling een contract voor Gewoon ZEKUR? Dan kunt u uw declaraties op de gebruikelijke wijze bij ons indienen.


Heeft uw ziekenhuis geen contract met ons voor Gewoon ZEKUR Zorg? Dan vergoeden wij de volgende zorg conform de tariefafspraken in de overeenkomst:

 • Spoedeisende zorg
 • Eerstelijnsdiagnostiek op verzoek van eerstelijnszorgaanbieders
 • Bevalling door of onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog
 • Erfelijkheidsonderzoek
 • Kaakchirurgie
 • IVF en overige fertiliteitsbevorderende behandelingen
 • Transplantatie van weefsels en organen
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
 • Overige medisch specialistische zorg, alleen na verwijzing vanuit een zorgaanbieder door een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog, specialist oudergeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA).

Declareert u een prestatie, waarvoor wij voor Gewoon ZEKUR Zorg (natura) geen tarief zijn overeengekomen, dan krijgt u de kosten voor verleende zorg mogelijk niet volledig vergoed. 

Hieronder leest u hoe u verleende zorg bij ons declareert.

Acute zorg 

Acute zorg of spoedzorg is zorg die in redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. U declareert acute zorg met:

 • type verwijzer 01 (zelfverwijzer) of 03 (verwezen patiënt SEH) 

  óf

 • type verwijzer 04 (verwezen patiënt vanuit de eerstelijn) of 08  (verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code) met zorgactiviteit 190015 (spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling) of (190016 spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis).

Tertiaire verwijzing

Zorg verleend op verwijzing vanuit een zorgaanbieder door een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog, specialist oudergeneeskunde, SEH-arts KNMG (spoedeisende hulp arts), verpleegkundig specialist of physician assistant (PA). 
U declareert zorg verleend na een tertiaire verwijzing met type verwijzer 06 (verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling).

Vervolgbehandelingen na acute zorg of een tertiaire verwijzing

U opent een vervolgtraject wanneer u het initiële subtraject voor de patiënt afsluit, terwijl de zorgvraag nog bestaat. Het zorgtrajectnummer van het initiële subtraject en het vervolgtraject komen overeen; het vervolgtraject verwijst naar het initiële subtraject door middel van het zorgtrajectnummer.

U declareert vervolgtrajecten na acute zorg of een tertiaire verwijzing met:

 • type verwijzer 07 (eigen patiënt)

én

 • zorgtype 21

én

 • het zorgtrajectnummer van het initiële subtraject met type verwijzer 01 (zelfverwijzer SEH) of 03 (verwezen patiënt SEH) of 06 (verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling) of zorgactiviteit 190015 (spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling) of (190016 spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis).
 

Bevalling

Medisch specialistische zorg in verband met een bevalling door of onder verantwoordelijkheid van een gynaecoloog komt voor vergoeding in aanmerking ongeacht of er sprake is van acute zorg of een geplande bevalling.

U declareert medisch specialistische zorg in verband met een bevalling met de gebruikelijke zorgproductcodes. Overige zorg in verband met begeleiding van een bevalling (niet zijnde acute zorg) komt niet voor vergoeding volgens de overeenkomst in aanmerking. 

 Eerstelijns diagnostiek

Eerstelijnsdiagnostiek is diagnostiek die wordt uitgevoerd op aanvraag van de huisarts.

U declareert eerstelijnsdiagnostiek zoals laboratoriumonderzoek of radiologie met type verwijzer 04 (verwezen patiënt vanuit de eerstelijn). 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord