Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties

U kunt uw behandelingen declareren door middel van diagnosebehandelcombinaties (DBC’s). Welke DBC er bij uw behandeling hoort, vindt u in de Zorgproductapplicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Digitaal declareren

Declareren gebeurt bij Coöperatie VGZ digitaal. Via het online VECOZO Zorginkoopportaal kunt u uw offerte indienen. Voor uw eerste aanmelding bij VECOZO heeft u een AGB-code van Vektis nodig. Meer informatie hierover vindt u op www.agbcode.nl. Wilt u uw eigen AGB-gegevens of die van een andere zorgverlener opzoeken? Dat kan via de AGB-webzoeker van Vektis.

 

Nieuwe werkwijze revalidatiezorg

Momenteel krijgen we veel vragen omtrent de nieuwe werkwijze revalidatiezorg. Meer uitleg hierover staat in een document dat we hierover hebben opgesteld: Toelichting aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie. Een aanvraag tot machtiging voor medisch specialistische revalidatie doet u via dit formulier.

 

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken, kunt u een creditregel aanleveren. Dit is alleen nodig als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren.

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neemt u dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

 

Declaraties defensiecollectiviteit

Wanneer u als zorgverlener een patiënt behandelt die is verzekerd binnen de collectiviteit van Defensie, kunt u het veld ‘zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer’ volledig vullen met 00000000 (acht posities). Hiermee voorkomt u dat declaratieregels door VGZ worden afgewezen.

 

UZOVI-codes

Declaraties met een behandeldatum of leveringsdatum na 1 januari 2014 kunt u indienen met de bijbehorende UZOVI-codes. We hebben de UZOVI-codes van de verschillende verzekeraars voor u op een rij gezet.

Zorgverzekeraar
 
Verzekering
UZOVI-code:
 
 
 
 
NV Univé Zorg
Merk
Univé
0101
 
Merk
Stichting Ziektekostenverzekering
Krijgsmacht (SZVK)
0212
 
 
Merk
ZEKUR
0101
 
Merk
Zorgzaam Verzekerd
0101
 
 
 
 
VGZ Zorgverzekeraar NV
Merk
VGZ
7095
 
Merk
IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
7095
 
Merk
Bewuzt
7095
 
Merk
MVJP
7095
 
Volmacht
IAK Verzekeringen B.V.
8972
 
Volmacht
Caresco BV
8965
 
Volmacht
Turien & Co Assuradeuren
3341
 
Volmacht
Aevitae
8956
 
 
 
IZZ Zorgverzekeraar NV
Merk
IZZ
9015
 
 
 
 
IZA Zorgverzekeraar NV
Merk
(VNG) IZA gezondsamen
3334
 
Merk
IZA Zorgverzekeraar NV
0699
 
 
 
NV Zorgverzekeraar UMC
Merk
UMC
0736
 
 
 
 
Zorgverzekeraar NV VGZ Cares
Volmacht
Aevitae (NV VGZ Cares)
3330
 
Volmacht
Caresco (NV VGZ Cares)
8995
 

Let op:

Ondanks de fusie tussen VGZ Zorgverzekeraar N.V en N.V. VGZ Cares per 26 september 2017 kunnen de UZOVI-codes onder N.V. VGZ Cares gebruikt worden tot en met 31 december 2017;

  • Vanaf 1 januari 2018 vervalt UZOVI 8995 (Caresco, N.V. VGZ Cares). Deze verzekerden gaan over naar een andere verzekeraar, IptiQ;
  • Vanaf 1 januari 2018 vervalt UZOVI 3330 (Aevitae, N.V. VGZ Cares). Declaraties voor deze verzekerden gaan over naar UZOVI 8956 (Aevitae, VGZ Zorgverzekeraar N.V.);
  • UZOVI 9665 is sinds 1 januari 2012 dichtgezet. Gebruikt u alstublieft alleen bovenstaande coderingen.

Declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Als u geen overeenkomst met ons heeft, kunt u uw nota aan uw patiënt meegeven. Hij of zij betaalt de zorgkosten volledig aan u. De verzekerde kan de nota vervolgens bij ons declareren. Om die declaratie goed te kunnen verwerken, is het belangrijk dat u de naam en geboortedatum van de verzekerde (uw patiënt), de behandeling, de datum van de behandeling, het notabedrag en uw naam en paraaf op de nota zet. Wij accepteren nota’s in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Als de nota in een andere taal wordt aangeleverd, kunnen wij de verzekerde vragen om de nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.
 
U kunt de kosten ook namens de verzekerde declareren met een zogenoemde akte van cessie. De verzekerde draagt de vordering dan aan uw over.

 

Volledigheid papieren facturen

Facturen die u niet digitaal bij ons kunt indienen via VECOZO, moeten alle informatie bevatten die door de NZA regelgeving is vastgesteld. Indien er informatie ontbreekt, worden facturen niet in behandeling genomen. Zie hiervoor de NZA richtlijnen, artikel 36 en 37.

Donornota’s

Dit geldt ook voor donornota’s. Om deze reden verzoeken wij u de nota’s op papier bij ons te declareren. Omdat de eerste kosten op de ontvanger worden geboekt, verzoeken wij u de naam, geboortedatum en klantnummer van de ontvanger te vermelden op de nota. 

Adresgegevens voor het aanleveren van papieren declaraties:
VGZ Zorgverzekeraar NV
T.a.v. afdeling Natura declaraties
Postbus 25080
5600 RS Eindhoven

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord