Uw gekozen zorgsoort:

Inkoopcriteria en handreiking ZZP

Vanaf 2019 gaan wij ZZP'ers de mogelijkheid geven om op basis van een overeenkomst zorg te verlenen.

Een deel van de niet-gecontracteerde zorg binnen de wijkverpleging heeft te maken met ZZP'ers die zorg verlenen waarbij deze zorg soms beter aansluit op de behoeften of het dagschema van onze klanten. Deze zorg voldoet duidelijk in een behoefte en willen we onze klanten daarom graag de mogelijkheid bieden gebruik te maken van dergelijke zorg.

 

Daarom hebben we besloten om ZZP'ers de mogelijkheid te geven om zorg te verlenen op basis van een overeenkomst met VGZ. Dat geeft houvast voor zorgaanbieders en geeft onze klanten maatwerken. Bovendien pas het in ons streven naar begrip op de kwaliteit van het zorgaanbod en de kosten daarvan. De toelichting op het inkoopbeleid voor ZZP'ers is terug te vinden via onderstaande video: 

 

U leest uitgebreide informatie in de handreiking voor ZZP'ers en het document 'Aanvullende inkoopcriteria ZZP'ers. 


Handreiking voor ZZP'ers - Overeenkomst VGZ 2019

Aanvullende inkoopcriteria ZZP'ers


Bekijk onderstaande instructievideo waarin wij uitleggen hoe u als ZZP'er een Overeenkomst Wijkverpleging 2019 aan kunt gaan.