Wijziging inkoopbeleid 2024: Nieuw contractaanbod met extra tariefopslag

23-10-2023
Gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging bieden we voor 2024 een nieuwe overeenkomst aan met een extra tariefopslag. Dit doen we om tegemoet te komen aan de hoge werkdruk en gestegen personeelskosten. De deadlines voor het nieuwe contractaanbod en de reactietermijnen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van het inkoopbeleid Wijkverpleging 2024. 

Waarom deze wijziging?

De huidige arbeidsmarktproblematiek, de verplaatsing van tweedelijnszorg naar de eerste lijn en het feit dat (kwetsbare) mensen langer thuis blijven wonen, zorgen voor veel werkdruk. Hierdoor kunnen sommige zorgorganisaties de gevraagde zorg niet leveren. En dat is direct voelbaar in andere sectoren binnen ons zorgstelsel.

Daarnaast zien we dat veel zorgorganisaties last hebben van kostenstijgingen. Met name de stijgende personeelskosten hebben een grote impact in de wijkverpleging. Hier gaat namelijk ongeveer 90% van de totale kosten naartoe. Mede doordat de cao VVT in 2023 is opengebroken en de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) de stijgende personeelskosten maar gedeeltelijk dekt, is de financiële druk extra hoog.

Daarom bieden we gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging voor 2024 een extra tariefopslag aan. We verwachten dat zorgorganisaties met deze extra tariefopslag in 2024 kunnen blijven investeren in o.a. het terugdringen van ziekteverzuim en van Personeel Niet in Loondienst, het verlagen van uitstroom van personeel en de implementatie van FIT-initiatieven.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

De prijsindexatie voor 2024 verhogen we naar 7,77%

De oorspronkelijke prijsindexatie wijkverpleging 2024 vanuit de NZa is 6,37%. Wij passen een verhoging toe van 1,4%. Dit betekent dat onze prijsindexatie voor 2024 uitkomt op 7,77%. Meer informatie over wat dit voor de tarieven betekent en hoe de prijsindexatie precies is opgebouwd, delen we met gecontracteerde zorgaanbieders via een persoonlijke brief.

U ontvangt een nieuw contractaanbod

U ontvangt uiterlijk 10 november 2023 via VECOZO of per e-mail een contractaanbod waarin de extra tariefopslag is verwerkt. Tot 8 december 2023 17.00 uur heeft u de mogelijkheid om te reageren op het nieuwe aanbod. De uiterste datum om overeenstemming te hebben bereikt over de overeenkomst verandert niet en blijft staan op 22 december 2023 17.00 uur.

Heeft u het oorspronkelijke contractaanbod voor 2024 al geaccepteerd? Ook dan ontvangt u van ons een nieuw contractaanbod in VECOZO. Nadat u het nieuwe aanbod heeft geaccepteerd, vervangt de nieuwe overeenkomst de oude overeenkomst. Accepteert u het nieuwe aanbod niet vóór 22 december 2023 17.00 uur? Dan vervalt dit nieuwe contractaanbod en blijft de eerder geaccepteerde overeenkomst rechtsgeldig.

De deadlines voor het nieuwe contractaanbod en de reactietermijnen zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van het inkoopbeleid Wijkverpleging 2024.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Wijkverpleging 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam