Onplanbare nachtzorg 2024

Lever uiterlijk 1 mei 2023 uw business case aan

03-04-2023
Op vrijdag 31 maart hebben wij het inkoopbeleid wijkverpleging 2024 gepubliceerd. In dit inkoopbeleid leest u dat we landelijke afspraken hebben gemaakt over de inkoop van onplanbare nachtzorg. Onderdeel hiervan is dat uiterlijk 1 mei 2023 een business case per regio bij de preferente verzekeraar moet worden aangeleverd. In dit nieuwsbericht leest u welke informatie wij minimaal willen ontvangen.
 

Landelijke afspraken over onplanbare nachtzorg

Onplanbare nachtzorg is de niet-planbare zorg tussen 23.00 en 7.00 uur. Naar aanleiding van het IZA hebben zorgverzekeraars landelijke afspraken gemaakt hoe we rondom onplanbare nachtzorg handelen op inhoudelijk en financieel vlak. We willen dit doen door de functie regionaal via een aparte prestatie te bekostigen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is er landelijk afgesproken dat zorgaanbieders per regio uiterlijk 1 mei 2023 een business case moeten aanleveren voor 2024 bij de preferente zorgverzekeraars. Meer hierover leest u in ons inkoopbeleid 2024.

Welke gegevens levert u aan in de business case?

Bent u actief in een regio waarin VGZ preferent is en bent u de zorgaanbieder die in de regio is aangewezen om de onplanbare nachtzorg te leveren? Dan vragen wij u vriendelijk bij ons een business case aan te leveren, met minimaal de volgende gegevens:

 • Inventarisatie en analyse van de regio
  - Definitie van de regio
  - Aantal inwoners verzorgingsgebied (HAP regio)
  - Deelnemende partijen
  - Aantal cliënten per partij
  - Aantal oproepen
  - Aard van de oproepen (% verzorging en verpleging)
  - Percentage oproepen WLZ cliënten
 • Inrichtingskeuze
  - Rijdende partijen
  - Aantal diensten
  - Achterwacht
 • Kosten en inkomsten
  - Aantal auto's + personeelskosten per auto 
  Kosten achterwacht verpleegkundige op basis van daadwerkelijk in te zetten uren
  Kosten coördinatie en administratie
  Leasekosten auto (voor de inzet tussen 23.00 en 07.00 uur)
  Inkomsten op basis van te declareren uren (ZVW en WLZ)
  Netto kosten (uitgaven minus inkomsten)

Indien gewenst, kunt u de business case van aanvullende informatie voorzien. Wij verzoeken u deze informatie SMART te formuleren. U levert de business case aan bij uw zorginkoper.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam