€ 75 miljoen beschikbaar vanuit het IZA-fonds Wijkverpleging

26-04-2023
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA is dan ook onze leidraad voor de hoofdpunten van ons inkoopbeleid. Om de IZA-doelstellingen te behalen is het sinds 1 februari ook mogelijk om bij ons transformatieplannen in te dienen. Daarnaast stellen zorgverzekeraars nu € 75 miljoen beschikbaar voor het IZA-fonds Wijkverpleging. 

Wat is het IZA-fonds Wijkverpleging?

De 3 brancheverenigingen, ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), hebben gezamenlijk het IZA-fonds Wijkverpleging opgericht. Zorgverzekeraars hebben € 75 miljoen beschikbaar gesteld om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven, zodat zorgaanbieders de mogelijkheid krijgen om de IZA-doelstellingen te behalen. Het fonds is bedoeld voor eenmalige projecten, of voor ondersteuning bij het opstarten of opschalen van een initiatief dat bijdraagt aan passende zorg. Het is niet de bedoeling dat er zorg mee wordt gefinancierd. Daarvoor bestaat de reguliere bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). 


Wat betekent dit voor u? 

Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het IZA-fonds Wijkverpleging ? Dan kunt u tot en met 31 mei een aanvraag indienen. Op de website van IZA Fonds wijkverpleging leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wilt u graag gedachten uitwisselen over een project of idee binnen uw organisatie? Neem dan contact op met uw zorginkoper.


Meer informatie

Online spreekuur op dinsdag 2 mei 

Op dinsdag 2 mei vindt er van 10.00 tot 11.00 uur via Teams een online spreekuur plaats over het IZA-fonds Wijkverpleging. Er wordt dan geen algemene presentatie gegeven. Het doel van het spreekuur is om uw vragen over het fonds te beantwoorden.

Heeft u vragen die u tijdens het spreekuur wilt stellen? E-mail deze dan vooraf naar: helpdesk@izafondswijkverpleging.nl. Zo kan het online spreekuur goed voorbereid worden.

U kunt dinsdag 2 mei om 10.00 uur deelnemen via deze link

Website IZA Fonds wijkverpleging

Uitgebreide informatie over het IZA-fonds Wijkverpleging vindt u op de officiële website.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam