Wijzigingen 2021 niet-gecontracteerde wijkverpleging 

Heeft u voor 2021 geen zorgovereenkomst met ons afgesloten, maar verleent u wel zorg aan één van onze verzekerden? Dan leest u op deze pagina waar u op moet letten bij het verlenen en declareren van zorg in 2021 zonder overeenkomst.

Op deze pagina vindt u:

 • Indicatiestelling declareert u op prestatiecode WV/1008
 • Beoordeling machtigingsaanvragen voor minder dan 7 uur
 • Vaker telefonisch contact bij beoordeling van uw aanvraag
 • Nieuw reglement voor persoonsgebonden budget 2021
 • Onze terugkoppeling na de beoordeling van een aanvraag 
 • Ontwikkeling landelijk aanvraagformulier
 • Uniformere processen voor aanvragen pgb en machtiging verpleging en verzorging

Indicatiestelling declareert u op prestatiecode WV/1008

De tijd voor de indicatiestelling declareert u vanaf 1 januari 2021 op prestatiecode WV/1008 (indicatiestelling en evaluatie). U kunt de kosten voor het stellen van een indicatie dus niet meer op prestatiecode WV/1002 (verpleging) declareren. Prestatiecode WV/1008 werd al gebruikt om de kosten voor indicatiestelling en evaluatie voor het persoonsgebonden budget (pgb) te declareren. Vanaf 2021 geldt deze prestatiecode dus ook voor indicatiestelling en evaluatie ten behoeve van een machtiging voor niet gecontracteerde verpleging en verzorging.

Beoordeling machtigingsaanvragen voor minder dan 7 uur

Vanaf 1 januari 2021 worden machtigingsaanvragen voor minder dan 7 uur zorg per week op dezelfde manier beoordeeld als aanvragen vanaf 7 uur zorg per week. Door ook voor deze kleinere zorgaanvragen het aanvraagformulier volledig in te vullen en te onderbouwen, kunnen wij de aanvraag zo snel mogelijk beoordelen.

Vaker telefonisch contact bij beoordeling van uw aanvraag

We streven ernaar om aanvragen te beoordelen op basis van aangeleverde informatie in de aanvraag, het zorgplan en eventuele andere stukken die zijn ingediend. Het kan echter voorkomen dat we aanvullende vragen hebben rondom de indicatie of zorgsituatie. Om sneller duidelijkheid te verkrijgen en meer passende zorg te vergoeden, gaan we in deze gevallen vaker telefonisch in overleg met de indicatiesteller. Wanneer wij u als indicatiesteller niet kunnen bereiken, kan het dat u een terugbelverzoek per SMS van ons ontvangt.

Nieuw reglement voor persoonsgebonden budget 2021

Zoals ieder jaar is er ook voor 2021 weer een nieuwe versie van het reglement voor het Zvw-pgb. U vindt het reglement op onze website voor verzekerden

Onze terugkoppeling na de beoordeling van een aanvraag

Nadat een machtigingsaanvraag is beoordeeld, wordt de brief met daarin onze terugkoppeling alleen naar de verzekerde gestuurd. De verzekerde kan vervolgens bepalen, met wie hij de informatie uit de brief deelt. Zo waarborgen we de privacy van de verzekerde, ook wanneer u als zorgaanbieder een machtigingsaanvraag heeft ingediend. U kunt voortaan dus direct contact opnemen met de verzekerde om informatie over de toekenning van een aanvraag te ontvangen.

Wanneer een aanvraag (gedeeltelijk) wordt goedgekeurd, worden in onze terugkoppeling enkel de uren en minuten zorg (per prestatiecode) per week vermeld. Er wordt geen bedrag meer gecommuniceerd. Bij het declareren geeft de verzekerde de uren en minuten door en wordt het maximumbedrag bepaald op basis van de polis van de verzekerde.

Ontwikkeling landelijk aanvraagformulier

Vanuit het Kenniscentrum Verpleegkundigen ZN wordt er gewerkt aan een nieuw aanvraagformulier voor niet gecontracteerde verpleging en verzorging. Dit aanvraagformulier wordt binnen ZN verder uitgewerkt en vervolgens aan V&VN en het Wijkverpleegkundig Genootschap voorgelegd. De verwachting is dat dit nieuwe formulier medio 2021 in gebruik kan worden genomen. Het landelijk aanvraagformulier zal meer gelijkenissen vertonen met het aanvraagformulier voor een pgb. 

Uniformere processen voor aanvragen pgb en machtigingen verpleging en verzorging

Een persoonsgebonden budget (pgb) en een machtiging voor niet gecontracteerde verpleging en verzorging zijn beide leveringsvormen van wijkverpleging. Binnen coöperatie VGZ werken we aan een optimaal proces dat zoveel mogelijk uniform is voor beide leveringsvormen. Zo hopen we het proces van aanvragen, declareren en wijzigen voor alle betrokkenen zo eenvoudig, snel en duidelijk mogelijk te maken. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam