Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomsten

Op basis van ons inkoopbeleid sluiten wij een overeenkomst af met u als zorgaanbieder. We geven u op deze pagina graag meer informatie over de inhoud van de verschillende typen overeenkomsten, de addenda en de manier waarop u een overeenkomst kunt aangaan.

Een overeenkomst aangaan als nieuwe zorgaanbieder?

Inschrijven als nieuwe aanbieder wijkverpleging doet u via dit formulier. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt binnen 10 werkdagen de vragenlijst op de aangegeven AGB-code opengezet in VECOZO. Als uw vragenlijst volledig is ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen, wordt uw inschrijving beoordeeld door onze zorginkopers. Op het moment dat uw inschrijving voldoet aan de criteria, wordt uw nieuwe overeenkomst binnen 4 weken aangeboden via VECOZO.

> Vraag hier direct een overeenkomst aan als nieuwe zorgaanbieder

Zorgovereenkomst Wijkverpleging - alle documenten op een rij

In onze overeenkomsten leggen we onder andere vast wat u mag declareren en voor welk tarief. Maar ook leest u aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen. De zorgovereenkomsten Wijkverpleging 2019 vindt u hieronder:
> Clientvolgend wijkverpleging overeenkomst 2019
> Plus wijkverpleging overeenkomst 2019
> Standaard wijkverpleging overeenkomst 2019
> ZZP wijkverpleging overeenkomst 2019

Het gehele jaar door een overeenkomst aanvragen
We werken graag met u aan zinnige zorg in de wijkverpleging

Als ZZP'er een zorgovereenkomst aangaan

Vanaf 2019 heeft u als ZZP’er de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst zorg te verlenen aan onze klanten. In deze handreiking leest u meer over hoe u een overeenkomst aangaat en aan wat voor aanvullende inkoopcriteria u moet voldoen. Bekijk ook onze instructievideo's waarin wij u uitleg geven wat de aanvullende inkoopcriteria voor ZZP'ers zijn en hoe u stap voor stap een overeenkomst afsluit als ZZP'er.

Vraag hier direct een overeenkomst aan als ZZP'er 

Aan welke criteria moet ik als ZZP'er voldoen?

Hoe sluit ik als ZZP'er een overeenkomst af?

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik als nieuwe zorgaanbieder een overeenkomst aangaan?
  Als nieuwe zorgaanbieder kunt op meerdere momenten in het jaar een aanvraag indienen om een overeenkomst aan te gaan. Een aanvraag dient u in via dit formulier.
 • Wat is jullie protocol voor zorgweigering of zorgbeëindiging?

  Zorg weigeren of zorg beëindigen kan alleen op grond van zwaarwegende redenen. In de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is dan ook vastgelegd dat de zorgaanbieder zorg kan weigeren dan wel beëindigen als er zwaarwegende redenen bestaan op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van de zorgaanbieder verlangd kan worden. Dit ondanks het voortbestaan van de in het indicatiebesluit vastgelegde zorgbehoefte.

  Meer hier over leest u in het Protocol zorgweigering en zorgbeëindiging.

 • Kan ik als zelfstandig werkende verzorgende IG in aanmerking komen voor een overeenkomst? Ik sta niet in het BIG register.
  Nee, dat kan niet. Als ZZP'er heeft u een BIG registratie nodig om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.
 • Hoe kun je in aanmerking komen voor een Pluscontract?

  We bekijken per indicator welke aanbieders binnen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende behoren. Aanbieders die op minimaal twee van de drie indicatoren tot de 25% best scorende horen, komen in aanmerking voor een Pluscontract.

  Mochten wij twijfels hebben over de financiële gezondheid – en hiermee samenhangend de continuïteit van zorg voor onze verzekerden – van de aanbieder die in aanmerking komt voor een Pluscontract, dan vragen wij hierover aanvullende informatie op bij de betreffende instelling. Mede op basis van deze informatie kunnen wij besluiten om wel of geen Pluscontract aan te bieden.

 • Welke VOG moet ik als nieuwe aanbieder opleveren, bij het aanvragen van een overeenkomst?
  U moet de VOG Rechtspersonen opleveren als nieuwe zorgaanbieder.
 • Worden de tarieven voor 2019 volgens afspraken in het HLA geïndexeerd met minimaal het OVA-percentage?

  Hoe wij omgaan met de tarieven maken wij bekend voor 1 augustus. Hierin speelt tevens mee dat de NZa een tariefherijking voorbereid voor de wijkverpleging per 1-1-2019.

Staat uw vraag over de zorgovereenkomst er niet bij? Neem contact met ons op, we helpen u graag!

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord