Verlenging signaleringsperiode samenloop bij cliënten met een Wlz-indicatie

09-07-2018
Eerder dit jaar werden zorgverleners in de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf geïnformeerd over de samenloopcontroles door zorgverzekeraars. Vanaf 1 april 2018 wordt gecontroleerd of declaraties voor verleende zorg op de goede plaats worden ingediend: in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of in de Wet langdurige zorg (Wlz).

De planning voor een deel van deze controles is gewijzigd. In deze brief leest u hier meer over.