Verlengingsaanvraag Zvw-pgb

Vanaf 15 mei 2023 is het mogelijk om voor pgb vanuit de Zorgverzekeringswet een verlengingsaanvraag te doen tot maximaal 5 jaar. Dit is alleen mogelijk voor cliënten waarbij de huidige indicatie afloopt en waarbij er sprake is van een stabiele langdurige zorgvraag. Met deze aanpassing wordt bijgedragen aan een verlaging van de administratieve lasten.

 Verlengingsaanvraag van 2 naar maximaal 5 jaar

De langere indicatieduur is bedoeld voor cliënten die langer dan 2 jaar dezelfde zorgbehoefte hebben. Alle afspraken rondom de verlengingsaanvraag vindt u in de nieuwe handreiking. Deze is door VWS samen met V&VN, belangenorganisatie Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgesteld.

 

Uitzondering kindzorg

Kinderen met een intensieve zorgvraag zijn nog volop in ontwikkeling. Daarom vallen zij niet onder de nieuwe werkwijze.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam