Toekomstbestendige zorg

Wij werken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. Daarbij streven we steeds naar betere zorg voor onze leden, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg. 

Anders werken en meer regie bij de patiënt

De toekomstbestendigheid van de wijkverpleging is een zeer belangrijk speerpunt voor ons en onze leden. In zowel het IZA als het WOZO wordt het belang van het inzetten van het anders en arbeidsbesparend werken benadrukt. Wij ondersteunen deze ingezette beweging naar zelfredzaamheid, arbeidsbesparend werken en domeinoverstijgende samenwerking dan ook op alle mogelijke manieren.

Innovatiebudget voor gecontracteerde zorgaanbieders

Een voorbeeld van deze ondersteuning is het innovatiebudget die wij beschikbaar stellen aan onze gecontracteerde zorgaanbieders. Daarnaast bieden wij extra ruimte aan onze aanbieders die de lijn ‘Anders werken in de wijkverpleging’ meenemen in de bedrijfsvoering.

Oproep voor de inzet van (technologische) hulpmiddelen

Gelijktijdig doen wij ook een oproep aan de maatschappij en de overige partijen in het zorglandschap, om de inzet van (technologische) hulpmiddelen voorliggend te laten zijn op de inzet van fysieke zorg. Zo hopen wij niet alleen vanuit coöperatie VGZ, de zorgaanbieders en onze leden, maar met de hele maatschappij een beweging te maken om zo de wijkverpleging toekomstbestendig te maken.

Lees meer over werken aan toekomstbestendige zorg

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam