Betaalbaarheid

Om de zorg op de lange termijn toegankelijk te houden is de betaalbaarheid van de zorg een belangrijk thema. Door middel van ons inkoopbeleid leveren wij hier, in samenwerking met onze zorgaanbieders, een bijdrage aan. Dit doen we door te sturen op passende zorg en onplanbare nachtzorg.

Passende zorg

Wij bieden extra ruimte aan zorgaanbieders die de best mogelijke passende zorg leveren. Denk hierbij aan het inzetten op zelfredzaamheid van de cliënt door middel van inzet van (technologische)hulpmiddelen. Maar ook door ondersteuning vanuit de betrokken mantelzorg. Hierbij is er minder fysieke zorg per cliënt nodig. Dit zorgt ervoor dat we meer cliënten van passende zorg kunnen blijven voorzien.

Terugdringen ongewenste praktijkvariatie

Het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie zien wij ook als een belangrijk onderdeel van passende zorg. Het is in ieders belang dat iedere cliënt passende zorg kan ontvangen. Gezien de huidige arbeidsmarkt gaat het ene uur aan zorglevering die niet zinnig is, helaas ten koste van een andere cliënt. Wij zien het dan ook als onze taak om toe te zien op een passende zorginzet, zowel bij gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg.

Onplanbare nachtzorg

Wij vinden het belangrijk dat de onplanbare nachtzorg (dagelijks van 23.00 tot 07.00 uur) goed geborgd is voor onze leden. Wij zijn dan ook positief over de landelijke gesprekken die naar aanleiding van het IZA gestart zijn, en geleid hebben tot een afspraak om de onplanbare nachtzorg gelijkgericht in te kopen. De voorwaarden en de afspraken die wij maken met de verantwoordelijk zorgaanbieder per HAP-regio, vindt u terug in ons inkoopbeleid 2024.

Aangezien alle cliënten in de regio toegang moeten hebben tot onplanbare nachtzorg, heeft de afspraak die in de regio gemaakt wordt ook een effect op de afspraak van zorgaanbieders die de onplanbare nachtzorg niet uitvoeren. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam