Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. De oorzaken hiervan zijn onder anderen een stijgende zorgvraag door de vergrijzing en de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk.

Personeelstekorten in de zorg

Voor bijna alle zorgsectoren is de verwachting dat de totale vraag naar zorg blijft toenemen en zelfs nog sterker zal stijgen dan voorheen. Dit komt mede door de groeiende groep 65-plussers, waarbinnen ook het aandeel 80-plussers toeneemt (dubbele vergrijzing). Dit is over het algemeen een groep die veel zorg nodig heeft. Maar deze zorg kan door steeds minder mensen geleverd worden. Dit vraagt om radicale oplossingen, zodat onze leden de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wij sluiten ons daarom aan bij de oplossingsrichtingen die geformuleerd zijn in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (TAZ):

 • Zoeken naar innovatieve werkvormen
  Het zorgproces anders organiseren door de inzet van sociale en technologische arbeidsbesparende innovaties
 • Medewerkers behouden
  Door goed werkgeverschap en het vergroten van het werkplezier
 • Leren en ontwikkelen
  Met blijvende aandacht voor (nieuwe) ontwikkelingen meegroeien met het anders werken in de zorg

Samen opzoek naar slimme oplossingen en innovaties

Om de zorg toegankelijk te houden, zoeken we samen met het zorgveld naar slimme oplossingen en innovaties om zorgpersoneel te ontlasten. Maar ook naar manieren om hun werkplezier te vergroten en bewust om te gaan met de beschikbare capaciteit.

We doen dit onder anderen door het opschalen van onze Good Practices en FIT-initiatieven (initiatieven gericht op een gezonde bedrijfsvoering).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam