Veelgestelde vragen cessieverbod

 • Binnen de niet-gecontracteerde wijkverpleging zien wij al een aantal jaar een relatief grote en onverklaarbare stijging van de zorgkosten. We vinden het belangrijk om onze verzekerden houvast te geven wat betreft kwaliteit van de zorg en zekerheid over de kosten en de continuïteit van hun zorg. Als ze gebruik maken van gecontracteerde zorg, kunnen we die zekerheid bieden.

  VGZ streeft ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze verzekerden. Ook hebben we de wettelijke en maatschappelijke taak om de doelmatigheid van de zorg te garanderen en de kosten van administratie en onze eigen organisatie zo laag mogelijk te houden. Daarom voeren we per 1 januari 2020 het cessieverbod in.

 • Met het invoeren van het cessieverbod kan een verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet meer overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Dit betekent ook dat wij strikter betalingsbeleid hanteren waardoor u voor behandelingen met behandeldata in 2020 geen rechtstreekse betalingen meer van ons ontvangt. Voor u, als niet-gecontracteerde zorgaanbieder, betekent dit dat u per 1 januari 2020 de behandelingen met een behandeldatum vanaf 1-1-2020 niet meer direct bij ons kunt declareren. Uw declaratie met een behandeldatum vanaf 1-1-2020 wordt afgewezen. De verzekerde kan de nota zelf bij ons indienen. 
 • Om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst kunt u direct en snel online een aanvraag bij ons indienen. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen, zetten we in VECOZO een vragenlijst voor u klaar op de aangegeven AGB-code. Wanneer de vragenlijst volledig is ingevuld en voorzien is van de benodigde bijlagen, wordt uw inschrijving beoordeeld door onze zorginkopers. Op het moment dat uw inschrijving voldoet aan de criteria, wordt de zorgovereenkomst aangeboden in VECOZO en kunt u hem daar accepteren. Lees meer informatie over de voorwaarden en voordelen van onze overeenkomsten.
 • Om uw cliënten te helpen, kunt u ze adviseren onze ‘Zorgzoeker’ te raadplegen. Op deze website zien uw cliënten in één oogopslag alle zorgaanbieders waarmee we een overeenkomst hebben. Lukt het uw cliënten niet zelf om een gecontracteerde zorgaanbieder te vinden? Dan kunnen zij ook altijd telefonisch contact opnemen met onze Zorgadviseurs (afdeling Zorgadvies en Bemiddeling), te bereiken via telefoonnummer 088 131 16 11. 
 • Uw cliënten, onze verzekerden kunnen declaraties online of per post bij ons declareren.
 • Een zorgnota moet minimaal onderstaande gegeven bevatten:

  • Minimaal naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de verzekerde. 
  • Naam en AGB-code van de zorgverlener, adresgegevens van zorgverlener. Het adres van de zorgaanbieder moet overeen komen met het adres dat in Vektis staat.
  • Begin- en einddatum van de verleende zorg.
  • Aantal tijdseenheden geleverde zorg, in eenheden van 5 minuten of vermeld in het totaal aantal uren en minuten.
  • Bij de opgave van het aantal tijdseenheden moet gespecificeerd worden of het gaat om persoonlijke verzorging of verpleging.
  • Of het om een aanspraak op zorg in natura of zorg uit een PGB gaat
  • Factuurbedrag in euro’s.
  • Factuurnummer en factuurdatum. De factuurdatum mag niet in de toekomst liggen en moet op of na de einddatum van de behandeling liggen.
   
 • Indien uw cliënt de declaratie online indient, ontvangt hij/zij het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op zijn/haar bankrekening. Indien uw cliënt de declaratie per post indient, ontvangt hij/zij het bedrag binnen 10 werkdagen. Conform de polisvoorwaarden van onze naturapolissen geldt dat niet-gecontracteerde zorg wordt vergoed tot maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Voor een restitutiepolis geldt dat niet-gecontracteerde zorg 100% vergoed wordt tot een maximum van het marktconforme tarief. Bekijk alle veelgestelde vragen en antwoorden over declareren.
 • Nee, op dit moment is het als niet-gecontracteerde zorgaanbieder niet mogelijk om een betaalovereenkomst bij ons aan te vragen en/of af te sluiten. Indien u kan onderbouwen dat het niet rechtstreeks kunnen indienen van uw factuur bij ons aantoonbare (gezondheids)schade oplevert voor uw cliënt/onze verzekerde, neem dan contact op via het onderstaande formulier.
 • Als u wel een overeenkomst hebt met VGZ kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen. Mogelijk bent u gewisseld van AGB-code in de afgelopen twee jaar en is uw e-mailadres daarom in onze verzendlijst terecht gekomen.
Heeft u nog een andere vraag over het cessieverbod? Laat het ons weten via dit formulier.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam