Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Steeds meer verzekerden stellen vragen over (de vergoeding van) zorg in de vorm van verpleging en verzorging (wijkverpleging). Mede vanwege de toename in het aantal niet gecontracteerde aanbieders, lopen ze tegen de vraag aan of ze de zorg (volledig) vergoed krijgen. VGZ wil haar klanten daarover vooraf meer duidelijkheid geven. 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft VGZ daarom de voorwaarden voor vergoeding van wijkverpleging gewijzigd. Vanaf 1 januari hebben verzekerden voor de vergoeding van wijkverpleging bij een zorgaanbieder vooraf toestemming (een machtiging) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe verzekerden, als voor verzekerden waarvan de zorg doorloopt in 2019.

Bij gecontracteerde zorgaanbieders wordt dit proces niet gewijzigd. Een gecontracteerde aanbieder hoeft de toestemming dus niet via een apart proces aan te vragen, omdat de voorwaarden waaraan de gemachtigde zorg moet voldoen reeds onderdeel uitmaakt van de integrale (zorginkoop)afspraken. Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders gaat VGZ de aanspraak op vergoeding van deze zorg voorafgaand aan de zorgverlening beoordelen.

Hoe vraagt de verzekerde een machtiging aan?

De verzekerde kan vanaf medio november een machtiging aanvragen bij VGZ via dit formulier. Zo weet de verzekerde op tijd welke vergoeding hij/zij krijgt. Als u als zorgaanbieder geen contract met VGZ heeft voor 2019 dan kunt u de verzekerde helpen om de relevante informatie uit het aanvraagformulier over de zorgvraag aan VGZ te verstrekken. De aanvraag wordt binnen een maand door VGZ beoordeeld.

> Ga direct naar het aanvraagformulier