Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties

U kunt uw zorgkosten rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van Vecozo. Voor het elektronisch declareren maakt u gebruik van de AW319 EI-standaard. Voor alle declaraties geldt ons declaratieprotocol (pdf). In de bijlage – prestaties en tarieven (pdf) van uw overeenkomst vindt u de afgesproken tarieven per prestatie terug.

Afronding van uurtarieven naar 5-minutentarieven

In plaats van met uurtarieven, werken wij met 5-minutentarieven. U rekent het 5-minutentarief uit door uw maximale uurtarief te delen door 12 en naar beneden af te ronden. Een voorbeeld: U heeft een uurtarief voor prestatie Y van € 46, inclusief btw. Als u dit deelt door 12, komt u uit op een tarief van € 3,8333 per 5 minuten. Afgerond op twee decimalen is dit een tarief van € 3,83.
 

Afronding van geleverde zorg

Zorg rondt u af naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 minuten. Zo rondt u 13 minuten zorg af naar 15 minuten, en 6 uur en 12 minuten naar 6 uur en 10 minuten.

Declareren via Vecozo

Om via Vecozo te declareren, gebruikt u een softwareprogramma. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten van Vektis. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen, neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo via support@vecozo.nl.

Verwerking declaraties

Wij verwerken declaraties volgens het GIGFIF-principe (goed is goed, fout is fout). Dat betekent dat we juist ingediende declaraties direct verwerken. Levert u een foutieve declaratie aan, bijvoorbeeld met een verkeerde prestatiecode? Dan wijzen wij de foute declaratieregel af.
 
Als u via Vecozo declareert, kunt u uw declaratie ook via Vecozo volgen. U ziet wat de status is, hoeveel u vergoed krijgt en (zo nodig) waarom een declaratie is afgewezen. Ook krijgt u via Vecozo een digitaal retourbericht.
 

Betalingstermijn en voorwaarden

Wij betalen uw declaratie binnen 30 kalenderdagen. Wij houden de ontvangstdatum van uw declaratie aan als eerste dag – deze kan verschillen van de datum waarop u de declaratie aanleverde. De periode die de bank nodig heeft om het bedrag op uw rekening te storten, valt niet onder deze 30 dagen.
 
Al onze betalingen zijn voorlopig. Dit houdt in dat wij betaalde bedragen terug kunnen vorderen naar aanleiding van controles. Voordat wij vergoedingen terugvorderen, sturen we u een schriftelijke toelichting. U kunt een terugvordering zelf aan ons overmaken, of we kunnen het verrekenen met een andere declaratie.
 

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren via Vecozo.
 
Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 2.000 declareerde en wij € 1.500 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 1.500 in op de creditregel.
 
U kunt een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen.