Uw gekozen zorgsoort:

Contracten

Om de kwaliteit, klantbeleving en kosten van wijkverpleging te optimaliseren voor onze verzekerden, sluiten wij overeenkomsten af met thuiszorgorganisaties. In deze overeenkomst leggen we vast wat u mag declareren en voor welk tarief, maar ook aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen.

Overeenkomst Wijkverpleging 2019

Clientvolgend wijkverpleging overeenkomst 2019

Plus wijkverpleging overeenkomst 2019

Standaard wijkverpleging overeenkomst 2019

ZZP wijkverpleging overeenkomst 2019

 

Overeenkomst Wijkverpleging 2018

Overeenkomst Wijkverpleging 2018 standaard

Overeenkomst Wijkverpleging 2018 cliëntvolgend

Overeenkomst Wijkverpleging 2018 plus

Addendum Beeldschermzorg en Farmaceutische Telezorg 2018

Addendum Intensieve Kindzorg, dagopvang en verblijf (IKZ) 2018

Addendum Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) 2018

Declaratieprotocol Wijkverpleging en Eerstelijns Verblijf

Protocol Zorgbeëindiging 

  

Contract wijkverpleging 2018

De inschrijvingsperiode voor 2018 start per 1 juni en eindigt op 31 juni 2017 om 0:00 uur. Begin november 2017 ronden wij de inkoop 2018 af. Vragen over de procedure kunt u stellen aan zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl. De procedure is ook terug te lezen in het inkoopbeleid wijkverpleging 2018.

Nieuwe aanbieders voor 2018

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar wat geleverd wordt. Aanbieders die hieraan voldoen, bieden in onze ogen immers zinnige zorg. 

Als u een nieuwe toetreder bent in de wijkverpleging, kunt u via de inschrijving die start in juni een verzoek indienen voor een contract. Nieuwe toetreders Wijkverpleging, die in 2017 niet door VGZ zijn gecontracteerd voor  wijkverpleging kunnen zich tot 15 mei melden via het volgende e-mailadres: zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl. U wordt dan nader geïnformeerd over de te volgen procedure. Het procesverloop is voor nieuwe toetreders van de wijkverpleging gelijk aan dat voor bestaande zorgaanbieders

Inkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden voor Zorginkoop van Coöperatie VGZ vindt u hier:

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2019

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2018

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2017

Algemene voorwaarden Zorginkoop 2016

Controleplan

De algemene controleplannen van VGZ:

Algemeen Controleplan 2018

Algemeen Controleplan 2017

Algemeen Controleplan 2016