Cookie melding
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord

Vorderingen

Heeft u – als zorgaanbieder – van ons een mail of brief ontvangen met daarin het verzoek om een openstaand bedrag aan ons terug te betalen? Dan betreft dit een zogeheten vordering. Een vordering kan verschillende oorzaken hebben. Op deze webpagina leggen we u graag uit wanneer u een vordering van ons ontvangt en wat dit voor u betekent.

Een vordering: waarom en wanneer?

U ontvangt van ons een vordering indien u een bepaald bedrag aan ons verschuldigd bent. Het ontstaan van dit verschuldigde bedrag kan verschillende oorzaken hebben. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een vordering van ons wanneer:

 • Er achteraf controles zijn uitgevoerd op uw declaraties, waarbij is gebleken dat een deel van deze declaraties niet in overeenstemming is met de vigerende wet- en regelgeving.
 • Naar aanleiding van een tussentijdse- of eindafrekening van een zorgkostenplafond blijkt dat u het zorgkostenplafond heeft overschreden.
 • U eerder een voorschot van ons heeft ontvangen en u dit voorschot nog aan ons moet terugbetalen. 
 • U zelf correcties heeft doorgevoerd, waardoor u een te hoog bedrag van ons heeft ontvangen.
 • Uw declaraties zijn gecrediteerd en deze niet verrekend kunnen worden.

Wat staat er in een vordering en wat betekent dat voor u?

Indien u van ons een vordering heeft ontvangen, ziet u in één oogopslag aan het kenmerk waarom u deze vordering heeft ontvangen. Hieronder vindt u een overzicht van de kenmerken.

Kenmerk

Uitleg

VZVL-DS93 of CM93  Niet verrekenbare declaraties n.a.v. een creditnota/gecorrigeerde
 nota
VZVL-DS98 of CM98  Niet verrekenbare declaraties n.a.v. een achteraf controle 
CM96  Overschrijding zorgkostenplafond (GGZ)
CM89

 Overschrijding zorgkostenplafond en/of ureninzet (Wijkverpleging,
 Geriatrische revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige
 Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen)

Betaling van een vordering

Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag tijdig én voor de genoemde vervaldatum aan ons terug te betalen. Betaalt u de vordering niet voor de genoemde vervaldatum? Dan volgen we onderstaande stappen, waarin we u graag meerdere betaalmogelijkheden bieden óf in overleg tot concrete betaalafspraken komen.

 1. Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag tijdig, vóór de genoemde vervaldatum aan ons terug te betalen.

 2. Indien uw betaling uitblijft, ontvangt u van ons een herinnering.

 3. Indien uw betaling ook na ontvangst van de herinnering uitblijft, verrekenen wij de vordering met alle binnenkomende declaraties.*

 4. Blijft uw betaling voor een langere periode uit? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de vordering over te dragen aan een incassobureau.

*Verrekening met declaraties

In  het rekening courant overzicht ziet u in één oogopslag welke declaraties wij in het kader van een vordering hebben verrekend. Wilt u een rekening courant overzicht opvragen? Dan kunt u gebruikmaken van het formulier 'Rekening courant overzicht aanvragen'.

Heeft u vragen, bent u het niet eens met de vordering of wilt u een betalingsregeling aanvragen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag!
Heeft u specifieke vragen, bent u het niet eens over de ontvangen vordering óf wilt u een betalingsregeling aanvragen om het verschuldigde bedrag aan ons terug te betalen? Bekijk dan de verschillende service- en contactmogelijkheden in onderstaande ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’. Afhankelijk van uw vraag helpen wij u graag verder. Zo proberen we met elkaar onnodige en extra incassokosten te voorkomen.

Algemene vragen en antwoorden

Heeft u van ons een e-mail of brief ontvangen met daarin het verzoek om een openstaand bedrag aan ons terug te betalen? Bekijk hieronder de veelgestelde, algemene vragen en antwoorden.

 • Ik heb een vorderingsverzoek ontvangen. Welk kenmerk moet ik bij de betaling vermelden?

  U kunt bij de betaling van de vordering het betalingskenmerk van de factuur vermelden.
 • Ik heb een vorderingsverzoek ontvangen, maar ik heb deze vordering al voldaan. Wat moet ik nu doen?

  In dit geval kan het zijn dat het vorderingsverzoek en uw betaling elkaar hebben gekruist. Het kan echter ook zo zijn dat wij uw betaling niet goed hebben ontvangen óf hebben kunnen verwerken. Om dit te controleren, vragen wij u vriendelijk om het webformulier 'Vraag over een vordering' in te vullen en de gegevens aan te leveren waaruit blijkt dat u de vordering al heeft voldaan. Op basis hiervan controleren wij de status van de vordering in onze administratie. Daarna ontvangt u per e-mail een reactie.
 • Ik heb een vorderingsverzoek ontvangen. Wat gebeurt er nu met de uitbetaling van mijn aangeleverde declaraties?

  Uw declaraties worden gewoon uitbetaald, tenzij er nog een rekening courant openstaat naar aanleiding van bijvoorbeeld voorschotten of creditnota’s. Indien de vordering niet wordt voldaan, ontvangt u een betalingsherinnering. Als daarna het bedrag nog niet voldaan is, kunnen wij overgaan tot het verrekenen van de vordering met alle binnenkomende declaraties. Meer informatie over de betaling van een vordering
 • Ik heb een betalingsherinnering ontvangen voor een vordering. Wat moet ik nu doen?

  Wij vragen u vriendelijk om het verschuldigde bedrag tijdig én voor de genoemde vervaldatum aan ons terug te betalen. Doet u dit niet, dan ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u – na de ontvangst van deze herinnering – het verschuldigde bedrag nog steeds niet betaald? Dan verrekenen wij de vordering(en) met alle binnenkomende declaraties. Blijft u betaling voor een lange periode uit? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Meer informatie over de betaling van een vordering
 • Ik wil de vordering in termijnen betalen. Kan dat?

  Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om de vordering in termijnen aan ons terug te betalen. Wilt u in aanmerking komen voor betaling in termijnen? Dan kunt u dit kenbaar maken door het webformulier 'Aanvragen betalingsregeling' in te vullen. 
 • Ik heb een specifieke vraag over de vordering die ik heb ontvangen. Met wie kan ik contact opnemen?

  Heeft u na het lezen van veelgestelde vragen en antwoorden nog een vraag? Stel uw vraag dan via het webformulier 'Vraag over een vordering'.

Vragen en antwoorden vorderingen bij plafondoverschrijdingen

Sinds 2012 maken we financiële afspraken met zorgaanbieders over een vast (aanneemsom) of maximum (zorgkostenplafond) zorgbudget. Wanneer zorgaanbieders deze financiële afspraken/het zorgkostenplafond overschrijden, versturen wij (per e-mail of brief) een tussentijdse- of eindafrekening. In deze tussentijdse- of eindafrekening wordt duidelijk wat de totaalsom is van de declaraties die wij boven het zorgkostenplafond hebben uitbetaald.  

Heeft u van ons een tussentijdse- of eindafrekening ontvangen vanwege een plafondoverschrijding?

Dan dient u de totaalsom van deze declaraties aan ons terug te betalen. Daarom ontvangt u van ons een vordering. Heeft u vragen over deze vordering? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 • Ik heb, na de ontvangst van een tussentijdse- of eindafrekening, een betalingsherinnering ontvangen en zie dat het bedrag in de betalingsherinnering anders is. Hoe komt dat?

  Een betalingsherinnering volgt na vordering in het kader van de afrekening van het zorgkostenplafond. In de betalingsherinnering vindt u een beschrijving en kunt u controleren op welke vordering de betalingsherinnering betrekking heeft. Het bedrag dat wordt genoemd in de betalingsherinnering betreft het openstaande bedrag. Heeft u al een deel betaald? Dan is dit gecorrigeerd in het openstaande bedrag. 

  Heeft u toch nog vragen over de betalingsherinnering? Stel uw vraag dan via het webformulier 'Vraag over een vordering'.

 • Het betalingskenmerk in de betalingsherinnering is anders dan het kenmerk in de tussentijdse- of eindafrekening. Welk kenmerk kan ik bij de betaling vermelden?

  Dat maakt niet uit. U kunt zowel het betaalkenmerk van de tussentijdse- of eindafrekening als de betalingsherinnering gebruiken. 

  Voor elke betalingsherinnering wordt er een nieuw betaalkenmerk gegenereerd, maar deze staan wel gekoppeld aan dezelfde, openstaande vordering. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam