Zorgaanbieders aan het woord

Wij gaan graag met u het gesprek aan. Samen met u en de patiënt zien wij het als onze missie de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Dit doen we onder meer door bij elkaar te komen tijdens kleine bijeenkomsten die we 'Zorgaanbieders aan het woord' noemen.

Waarom organiseren we Zorgaanbieders aan het woord?

We horen graag wat uw ervaringen zijn en lichten toe wat onze werkwijze is. Het doel? Samen op zoek gaan naar verbeteringen en het (door)ontwikkelen van een werkwijze die bijdraagt aan zinnige zorg. 

Terugblik 26 november 2019

Tijdens deze editie werd van gedachten gewisseld over de werkzaamheden van paramedische zorgaanbieders en het beleid dat wij als verzekeraar voeren.

Machtigingsproces

Onze medisch adviseur vertelde over het versnellen en verbeteren van het machtigingsproces. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld de mogelijkheden om de benodigde handtekening van de verwijzend arts te laten vervallen en werken wij aan het verbeteren van onze brieven en informatie op de website. Diverse deelnemers gaven aan ons graag van feedback te voorzien en hebben contactgegevens achtergelaten. Dit is voor ons erg waardevol om gebruikersonderzoeken uit te voeren.

Dit kunt u zelf doen om uw machtiging zo snel mogelijk te laten behandelen:

 • Maak altijd gebruik van het formulier op de website. Deze is het meest up-to-date. 
 • Verstuur bij complexe cases ook aanvullende informatie mee. Dit versnelt het beoordelingsproces en voorkomt discussie achteraf.
 • Stuur de machtiging digitaal in. Dit scheelt sowieso 2 werkdagen verwerkingstijd.

Good Practices

Good Practices toetsen we aan de hand van vijf criteria. We begrepen dat voornamelijk de criteria meetbaarheid en schaalbaarheid lastig aantoonbaar blijken voor zorgaanbieders. Zeker in het begin van een traject. Voor het opstarten van een innovatief zorgidee zijn echter ook andere financieringsmogelijkheden zoals de Eerstelijns Ondersteuningsgelden.

Ook werd het ‘Better in, Better out’ principe genoemd. Dit principe is bekend bij ons, maar blijkt in de praktijk lastig uitvoerbaar vanwege het financieringsstelsel. Samen met zorgaanbieders uit zowel de eerste als de tweede lijn te proberen we dit soort ideeën toch landelijk uitvoerbaar te maken. Dit heeft echter wel tijd nodig.

> Direct naar Eerstelijns Ondersteuningsgelden

VGZ Zorg App

Regelmatig ontvangen wij van zorgaanbieders vragen over het aantal behandelingen dat onze verzekerde nog vergoed krijgt. Helaas mogen wij vanwege privacy-redenen geen antwoord geven op deze vraag.

In de VGZ Zorg app kan een patiënt samen met de zorgaanbieder direct het vergoedingenoverzicht inzien. Dit overzicht bevat ingediende declaraties en resterende budgetten. Om afspraken te kunnen maken met de verzekerde over de vergoeding van zorg is het belangrijk dat u beide hiervan op de hoogte bent. 

Tijdens de avond werd aangegeven dat de tekst niet altijd duidelijk en soms incorrect was. Dit hebben we intern uitgezet. We verbeteren de app en onze diensten continu. Daarnaast zetten we binnen VGZ de komende tijd ook in op verbeterd kennismanagement, zodat we verzekerden en zorgaanbieders steeds beter, eenduidiger en sneller kunnen helpen.

Terugblik editie 4 

Op donderdag 21 februari vond de vierde editie van Zorgaanbieders aan het woord plaats. Samen met 25 fysiotherapeuten gingen we op zoek naar het antwoord op de vragen: ‘hoe kunnen we de kwaliteit van fysiotherapie inzichtelijk maken?’ en ‘wat zijn de alternatieven voor het meten van patiëntervaringen (PREM-vragenlijst)?’. Daarnaast vertelde Danny van de IJssel (Productmanager bij Zorgkaart Nederland) meer over Zorgkaart Nederland en het belang van inzicht in patiëntervaringen.

Een gedeelde visie over de kwaliteit van fysiotherapie

Tijdens deze avond werd er openlijk gesproken over de visie op kwaliteit. Interessante vragen die centraal stonden, waren bijvoorbeeld: ‘Wat verstaan we nu precies onder kwaliteit?’ en ‘Wanneer doe ik het als fysiotherapeut goed of juist minder goed?’. Gezien de diversiteit aan antwoorden en meningen van de aanwezige fysiotherapeuten werd duidelijk dat deze vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat er een sterke behoefte is aan een gedeelde visie over de kwaliteit van fysiotherapie. Afsluitend hierop stelde één van de fysiotherapeuten: “Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we echt meer gaan samenwerken.”. Doelend op de samenwerking met VGZ, maar ook op de onderlinge samenwerking binnen de beroepsgroep zelf.

Waardevolle inzichten voor toekomstig beleid

Bij het vraagstuk over wat alternatieven zijn voor het meten van patiëntervaringen werden meerdere ideeën geopperd. Zo is bijvoorbeeld de integratie van de PREM-vragenlijst in het platform van Zorgkaart Nederland besproken, maar ook het belonen van kwaliteit op basis van innovatie. Daarnaast werd de wens uitgesproken om tot één generiek meetinstrument te komen, voor alle zorgverzekeraars. Eén van de aanwezige fysiotherapeuten gaf hierbij aan: “VGZ kan niet als enige verantwoordelijk zijn voor het beleid van alle zorgverzekeraars, maar heeft daar wel een beetje de hand in.” Hoewel er – in tegenstelling tot andere edities van Zorgaanbieders aan het woord – dus niet direct concrete acties en resultaten uit de avond voortkwamen, geven deze geopperde ideeën ons waardevolle inzichten voor toekomstig beleid. 

Eenduidig doel: inzicht in patiëntervaringen en kwaliteit van fysiotherapie voor iedereen zo gemakkelijk en waardevol mogelijk maken

Joost Otte (VGZ Zorginkoper – Paramedische zorg) vertelt over de avond: “Zoals werd benoemd door één van de aanwezige fysiotherapeuten, is het belangrijk om niet alleen naar het beleid van 2020 te kijken. Het is juist ook belangrijk om verder te kijken. Deze avond vormde wat mij betreft een mooie aanleiding voor een bredere discussie rondom de kwaliteit binnen de fysiotherapie. Daarnaast geven de inzichten van deze avond ons richting. Een richting met een eenduidig doel: inzicht in patiëntervaringen en de kwaliteit van fysiotherapie voor iedereen zo gemakkelijk en waardevol mogelijk maken."

Aanmelden voor Zorgaanbieders aan het woord
Ja, ik ben geïnteresseerd in één van de volgende edities

Terugblik editie 3 

Op donderdagavond 30 augustus 2018 vond de 3e editie van Zorgaanbieders aan het woord plaats. Tijdens deze avond spraken we met een 30-tal fysiotherapeuten over het beleid en zochten we samen naar mogelijkheden om de administratieve lasten te verminderen. Door de openlijke discussies en aangedragen ideeën zijn er weer concrete actiepunten naar voren gekomen waarmee we aan de slag kunnen. Zo werken we samen aan zinnige zorg!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam