VGZ ontvangt demonstrerende fysiotherapeuten

10-10-2018

Een delegatie van ruim 150 fysiotherapeuten was woensdag 10 oktober bij het VGZ-hoofdkantoor in Arnhem om hun zorgen te uiten. We hebben de actievoerders ontvangen en te woord gestaan. Daarnaast zijn vijf zorginkopers meer dan een uur met de fysiotherapeuten in gesprek gegaan. Zij hebben gevraagd naar de belangrijkste punten van kritiek. Martijn Kers, afdelingsmanager Zorginkoop: “We vinden die geluiden belangrijk en zoeken daarom al langer het gesprek met vertegenwoordigers van de beroepsgroep, van de actiegroep en tijdens onze sessies ‘Zorgaanbieders aan het woord’. In een aantal gevallen heeft dit al belangrijke verbeteringen van onze werkwijze opgeleverd, zoals het sneller uitbetalen van declaraties en het laten vervallen van responsnormen voor patiëntenenquêtes.” 

VGZ moedigt het gesprek tussen de branchevereniging, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), en vertegenwoordigers van de actiegroep aan. ZN heeft hiertoe reeds het initiatief genomen.

De patiënt centraal

Voor veel patiënten is fysiotherapie belangrijk voor hun functioneren of herstel. We vinden het, net als de beroepsgroep, belangrijk dat fysiotherapie toegankelijk en betaalbaar blijft.
De relatie tussen de overheid, zorgverzekeraars en fysiotherapeuten staat al langere tijd onder druk. Doordat een groot deel van de fysiotherapie door de politiek uit de basisverzekering is gehaald, zijn we tot elkaar veroordeeld in een discussie over nut en noodzaak van een deel van deze zorg. De laatste jaren zijn we in een vicieuze cirkel terecht gekomen waar niemand baat bij heeft. De patiënt moet centraal staan. Daarom is het belangrijk om met elkaar te spreken over de belangrijkste knelpunten en te werken aan een uitweg uit de huidige impasse die lijkt te zijn ontstaan. Voor een duurzaam beleid is het belangrijk dat zorgverzekeraars en de beroepsgroep een gezamenlijke visie ontwikkelen op de toekomst. Voor een deel ligt dat bij de sector als geheel. En vanuit onze rol willen we er alles aan doen om daaraan een bijdrage te leveren. 

Informatie en communicatie verbeteren

Een ander deel van de bezwaren richt zich op ons eigen beleid. We onderkennen dat er veel vragen zijn en kritiek is op het beleid van VGZ en de wijze waarop we communiceren met fysiotherapeuten. Om die reden hebben we sinds begin 2018 een traject in gang gezet om de communicatie en informatie aan fysiotherapeuten te verbeteren, onze processen waar mogelijk in samenspraak met de beroepsgroep te verbeteren en een eerste basis te leggen voor gezamenlijke visievorming. We doen dit primair vanuit onze rol: het toegankelijk en betaalbaar houden van de fysiotherapie voor onze verzekerden. Het samen ontdekken welke aanpak daarbij het beste is voor onze patiënten, is de kern van onze visie op zinnige zorg, maar staat nog in de kinderschoenen. Tegelijkertijd vragen verzekerden van ons, ook om de aanvullende verzekering in de toekomst te behouden, om samen met aanbieders te werken aan doelmatigheid van de geboden zorg. Zolang er geen betere instrumenten zijn, proberen we dat te doen via spiegelinformatie, zodat praktijken elkaars behandelduur onderling kunnen vergelijken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam