Prestatiecodes voor kindertherapeutisch rapport vervallen in tariefbijlage Fysio- en Oefentherapie

U kunt deze codes vanaf 1 januari 2024 niet meer declareren.

18-12-2023
U heeft van ons de nieuwe tariefbijlage voor 2024 ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Hierin is helaas een prestatiecode opgenomen die vervalt per 1 januari 2024 en u dus niet meer kunt declareren. 

Vervallen prestatiecodes

Per 1 januari 2024 zijn de prestatiecodes ‘Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport’ en ‘Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport’ door de NZa geschrapt. Het gaat om de volgende prestatiecodes:

   Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport
Fysiotherapie 1105 193030
Oefentherapie 2510 192959

Deze prestatiecodes staan nog wél opgenomen in onze tarievenbijlage 2024 van de meest recente overeenkomsten Fysiotherapie en Oefentherapie, maar kunnen vanaf van 1 januari 2024 niet meer worden gedeclareerd. Om administratief werk voor u en voor ons te voorkomen, zullen we de tariefbijlage niet vervangen. 

Indirecte tijd niet opgenomen bij paramedische beroepen

De prestatiecodes zijn door de NZa geschrapt omdat indirecte tijd bij de paramedische beroepen niet wordt opgenomen in de prestatiecodelijst. Patiëntgerichte werkzaamheden zoals verslaglegging, afstemming en mono- als multidisciplinair overleg maken onderdeel uit van de behandeling zelf en kunnen daarom niet apart in rekening worden gebracht bij de patiënt of zorgverzekeraar.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam