Update spiegelinformatie niet gepubliceerd

30-10-2020
Onderzoek van Vektis wijst uit dat de eerste golf van de coronacrisis van invloed is geweest op de behandelindex (BI). Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat diverse factoren van invloed zijn geweest op het aantal behandelingen in het eerste half jaar van 2020 en daardoor ook op BI.

Het is erg lastig om voor al deze factoren te corrigeren. Ook is geconstateerd dat indien de berekeningen niet wordt aangepast de BI van praktijken die zoveel mogelijk de zorg hebben gecontinueerd te hoog zal zijn. Deze effecten zijn toe te wijzen aan de periode die begint in maart en eindigt in mei (week 12 tot en met week 21). Daarbij is de verwachting dat deze periode 6% van het totaal aantal behandelingen in 2020 bevat. Daarom is ervoor gekozen om deze periode van 10 weken weg te laten uit de berekening van de behandelindex.

Het weglaten van deze periode van 10 weken heeft consequenties voor de eerste update van de Spiegelinformatie (versie 1) die over de eerste helft van het jaar gaat. Deze eerste versie wordt niet gepubliceerd omdat door het excluderen van deze 10 weken er onvoldoende declaratiedata beschikbaar is voor de berekeningen.

Ondertussen bevinden wij ons in de tweede golf en stellen wij opnieuw de vraag wat voor impact deze crisis zal hebben op de spiegelinformatie. Zodra er meer bekend is over deze impact, informeren we u hierover.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam